Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Sở Y tế

Ngày cập nhật : 12/04/2022 11:07
I. Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn
 
1. Nhiệm vụ:
 
- Trên cơ sở định hướng mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế của tỉnh đã được phê duyệt và căn cứ qui hoạch tổng thể của tỉnh và điều kiện cụ thể của địa phương, Sở Y tế xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn và tổ chức thực hiện các chương trình theo kế hoạch đã được duyệt.
 
- Phối hợp với các tổ chức có liên quan, thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, rèn luyện sức khỏe đối với học sinh, công chức, viên chức, công nhân, lực lượng vũ trang theo đúng chuyên môn do Bộ Y tế hướng dẫn và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
 
- Trình UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền những qui định về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ Y tế căn cứ vào các qui định chung của Nhà nước và Bộ Y tế, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các qui định đó trên địa bàn toàn tỉnh.
 
- Quản lý và tổ chức thực hiện các nguồn kinh phí theo qui định của cơ quan tài chính Nhà nước.
 
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các qui định, qui chế, tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật đã được Nhà nước, Bộ Y tế, UBND tỉnh ban hành về quản lý dược, thiết bị, vật tư y tế.
 
- Quản lý tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Y tế theo phân cấp của UBND tỉnh và qui định của Nhà nước.
 
- Giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước, giữ gìn kỷ cương, pháp luật trong lĩnh vực y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Phát hiện những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý hoạt động y tế ở địa phương, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
- Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào điều trị bệnh và phòng bệnh.
 
- Giúp UBND tỉnh quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng và kiện toàn các tổ chức y tế thuộc tỉnh, các hội quần chúng thuộc ngành theo qui định của Pháp luật.
 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh hoặc Bộ Y tế giao.
 
- Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Y tế về công tác của ngành.
 
2. Quyền hạn.
 
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Y tế về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm, dược, trang thiết bị Y tế, thanh tra việc thực hiện chính sách và việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo qui định hiện hành.
 
- Cấp hoặc thu hồi giấy phép hành nghề y dược tư nhân theo qui định của Pháp luật, tổ chức thanh tra, kiểm tra các đơn vị các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh và yêu cầu các đơn vị Y tế cấp huyện báo cáo định kỳ, đột xuất những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Sở.
 
- Được tham gia và tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, được thông tin và ứng dụng các tiến độ khoa học kỹ thuật trong nước và quốc tế để phục vụ cho việc khám, chữa và phòng bệnh.
 
- Được triệu tập các cuộc họp với các huyện và thành phố Biên Hòa, các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, các đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn để triển khai, hướng dẫn thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực thuộc Sở quản lý.
 
- Được tham dự và cử công chức thuộc Sở tham dự các cuộc họp ở các ngành, các cấp có liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của Sở.
 
- Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ thuộc ngành theo đúng qui định của Pháp lệnh công chức hiện hành và đề xuất với cấp trên khen thưởng thành tích hoặc xử lý vi phạm đối với cá nhân, đơn vị trên địa bàn theo thẩm quyền được phân cấp.
 
- Được quan hệ hợp tác giao lưu với các tỉnh bạn và các tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm xây dựng phát triển ngành Y tế khi được phép của UBND tỉnh.
 
- Được ký các văn bản giao dịch văn bản hướng dẫn các ngành, các cấp về chuyên môn nghiệp vụ thuộc quyền hạn và nhiệm vụ của Sở.
 
- Phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh và các ngành có liên quan giúp UBND tỉnh quản lý, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ chuyên môn thuộc ngành.
 
- Được tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực Y tế theo đúng qui định của Pháp luật.
 
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Y tế về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm, dược, trang thiết bị Y tế, thanh tra việc thực hiện chính sách và việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo qui định hiện hành.
 
3. Trách nhiệm
 
- Tổ chức thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của ngành theo sự phân công và phân cấp của tỉnh.
 
- Quản lý công chức viên chức thuộc ngành.
 
- Bảo quản giữ gìn và sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ đối với tài sản, kinh phí được giao. Tổ chức thực hiện tốt hệ thống kế toán thống kê toàn ngành.
 
II. Thông tin liên hệ
 
- Trụ sở: Số 2, đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 
- Điện thoại: (061)3.942.641; Fax: (061)3.847.269
 
 
 

 

 
 
 
 

Giới thiệu

Tổ chức chính quyền

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang