Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Tin nội bộ VP UBND

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023

Ngày 12/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 80/KH-VP về việc Công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023.

Kế hoạch Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2023

Ngày 13/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-VP về việc Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2023.

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

Ngày 11/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-VP về việc Cải cách hành chính năm 2023.

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Ngày 16/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 101/KH-VP về việc Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Ngày 09/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-VP về việc Kiểm tra cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023

Ngày 09/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-VP về việc Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023.

Báo cáo tình hình hoạt động Cổng Thông tin điện tử năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ngày 30/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 2948/BC-VP Báo cáo tình hình hoạt động Cổng Thông tin điện tử năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready