Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn bản tổng hợp ý kiến nhân dân

Tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 18/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1699/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 14/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1668/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến Nhân dân đ/v dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi một số chỉ tiêu tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

​Ngày 12/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1634/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi một số chỉ tiêu tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

Tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 12/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1633/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, nhiệm vụ của người có uy tín và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 11/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1613/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, nhiệm vụ của người có uy tín và tổ chức thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định các yếu tố khác hình thành doanh thu và các yếu tố liên quan chi phí phát triển trong phương pháp thặng dư khi xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 10/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1597/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định các yếu tố khác hình thành doanh thu và các yếu tố liên quan chi phí phát triển trong phương pháp thặng dư khi xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế xét tặng các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 10/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1601/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế xét tặng các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập; giảng viên tại Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

​Ngày 10/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1600/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập; giảng viên tại Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

Tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh

​Ngày 10/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1599/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm học 2024- 2025…

​Ngày 10/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1598/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm học 2024- 2025; tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang