Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn bản tổng hợp ý kiến nhân dân

Tổng hợp ý kiến nhân dân dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 06/6/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1370/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2022 (Danh sách kèm theo Công văn số 342/BTĐKT-NV ngày 28/4/2023)

​Ngày 06/6/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1371/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2022 (Danh sách kèm theo Công văn số 342/BTĐKT-NV ngày 28/4/2023).

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với 04 cá nhân đề nghị tặng Huân chương lao động hạng Nhì và 01 cá nhân đề nghị tặng Huân chương lao động hạng Ba theo Công văn số 319/BTĐKT-NV ngày 25/4/2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng

​Ngày 31/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1327/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với 04 cá nhân đề nghị tặng Huân chương lao động hạng Nhì và 01 cá nhân đề nghị tặng Huân chương lao động hạng Ba theo Công văn số 319/BTĐKT-NV ngày 25/4/2023 của Ban Thi đua - Khen thưởng.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối hồ sơ dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số17/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai

​Ngày 29/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1296/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số17/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng đang đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc năm 2022

​Ngày 29/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1295/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng đang đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc năm 2022.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chế độ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 25/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1270/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chế độ chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với ông Lê Văn Quyết - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đề nghị bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

​Ngày 25/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1269/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với ông Lê Văn Quyết - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Long Thành Phát, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: Tổ 26, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Mã số thuế: 3603505091) đề nghị bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với nội dung Đề án, Ngân hàng tên đường và các Phụ lục và hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Long Khánh (g/đ 2); thị trấn Dầu Giây; thị trấn Long Giao

​Ngày 22/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1214/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với nội dung Đề án, Ngân hàng tên đường và các Phụ lục và hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thành phố Long Khánh (giai đoạn 2); thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất); thị trấn Long Giao (huyện Cẩm Mỹ).

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai

​Ngày 19/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1202/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai

​Ngày 18/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1187/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo hồ sơ Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready