Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn bản tổng hợp ý kiến nhân dân

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 437/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 436/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đ/v dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê,…để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh

​Ngày 05/02/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 395/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của tòa án, thi hành án và để định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (tiếp tục lấy ý kiến lần hai).

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự thủ tục giải quyết tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày ​26/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 275/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự thủ tục giải quyết tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định miễn tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 26/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 274/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định miễn tiền thuê đất đối với các dự án thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định bàn giao và tiếp nhận quản lý công trình hạ tầng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 22/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 206/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định bàn giao và tiếp nhận quản lý công trình hạ tầng trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đ/v dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê,…và định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh

​Ngày 22/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 205/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá xây dựng nhà ở để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, để bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, để định giá trong các vụ án của tòa án, thi hành án và định giá trong các nghiệp vụ kinh tế khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 15/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 125/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi hỗ trợ tham gia học xóa mù chữ; thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

​Ngày 15/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 124/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước do có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Danh sách kèm theo Công văn số 755/BTĐKT-NV ngày 28/12/2023)

​Ngày 12/01/2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 118/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước do có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Danh sách kèm theo Công văn số 755/BTĐKT-NV ngày 28/12/2023).

1 - 10 Next

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang