Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn bản tổng hợp ý kiến nhân dân

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 18/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2447/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với các tập thể và cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm học 2022 – 2023 (Danh sách kèm theo Công văn số 552/BTĐKT-NV ngày 28/8/2023)

​Ngày 11/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2385/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với các tập thể và cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm học 2022 – 2023 (Danh sách kèm theo Công văn số 552/BTĐKT-NV ngày 28/8/2023).

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với Danh mục bổ sung các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023 (lần 2)

​Ngày 11/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2384/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với Danh mục bổ sung các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023 (lần 2).

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 07/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2359/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2023 (thay thế Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh)

​Ngày 11/9/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2375/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2023 (thay thế Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh).

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

​Ngày 31/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2320/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi một số nội dung của Quy định về quản lý và sử dụng nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh

​Ngày 30/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2296/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi một số nội dung của Quy định về quản lý và sử dụng nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác,… trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 29/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2285/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai

​Ngày 28/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2269/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d khoản 2 Điều 4 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai

​Ngày 21/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2199/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d khoản 2 Điều 4 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

Atlas tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready