Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn bản tổng hợp ý kiến nhân dân

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 13/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 90/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định về việc phân cấp tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 26/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2903/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định về việc phân cấp tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách trợ cấp đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Đồng Nai

​Ngày 23/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2899/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách trợ cấp đối với viên chức và người lao động tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai

​Ngày 23/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2884/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú"

​Ngày 20/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2850/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú".

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với các dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí dừng, đón trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 20/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2849/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí dừng, đón trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với các dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách, Tờ trình đề nghị xây dựng, Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2030

​Ngày 20/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2848/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với các dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách, Tờ trình đề nghị xây dựng, Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2030.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Đồng Nai

​Ngày 19/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2823/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Đồng Nai.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

​Ngày 16/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2809/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 37/2019/QĐ - UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh

​Ngày 12/12/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2783/VP-CTTĐT về việc tổng hợp ý kiến nhân dân đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 37/2019/QĐ - UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready