Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Tài chính - ngân sách nhà nước

Quyết định về việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện, xã

​Ngày 08/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện, xã.

Quyết định về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện, xã

​Ngày 04/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện, xã.

Quyết định về việc triển khai Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh

​Ngày 04/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 917/QĐ-UBND về việc triển khai Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND tỉnh về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Quyết định giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2023

​Ngày 30/3/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2023.

Quyết định giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách tỉnh năm 2023

​Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3676/QĐ-UBND về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách tỉnh năm 2023.

Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách năm 2023, giai đoạn 2023-2025

​Ngày 14/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3463/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách năm 2023, giai đoạn 2023-2025.

Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2022 (đợt 2)

​Ngày 14/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3462/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2022 (đợt 2).

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 tỉnh Đồng Nai

​Ngày 29/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3665/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 tỉnh Đồng Nai.

Quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022

​Ngày 12/7/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022.

Quyết định về việc Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Long Thành để thực hiện Dự án Cảng HKQT Long Thành, Dự án tuyến giao thông kết nối T1,T2 và các Dự án thành phần của Dự án Cảng HKQT Long Thành

​Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Long Thành để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án tuyến giao thông kết nối T1,T2 và các Dự án thành phần của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready