Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Tài chính - ngân sách nhà nước

Quyết định giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (vốn trung ương)

​Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2083/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (vốn trung ương).

Quyết định giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2023

​Ngày 21/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2023.

Quyết định về việc điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025

​Ngày 17/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc sửa điều chỉnh và giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định triển khai Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

​Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1918/QĐ-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc triển khai Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi, mức chi cụ thể đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

​Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1917/QĐ-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung chi, mức chi cụ thể đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023

​Ngày 04/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Quyết định về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 04/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14/07/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

​Ngày 04/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14/07/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022 - 2025 kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh

​Ngày 04/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2023 đến năm 2025.

Quyết định tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2023 (đợt 1)

​Ngày 31/7/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1781/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2023 (đợt 1).

1 - 10 Next

Atlas tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready