Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Tin chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH TMDV sản xuất môi trường Ý Linh Việt Nam (lần đầu)

​Ngày 08/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH TMDV sản xuất môi trường Ý Linh Việt Nam (lần đầu).

Quyết định về việc triển khai Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú, Thống Nhất, thành phố Long Khánh

​Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc phê duyệt diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú, Thống Nhất, thành phố Long Khánh.

Quyết định về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú, Thống Nhất, thành phố Long Khánh

​Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2040/QĐ-UBND về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú, Thống Nhất, thành phố Long Khánh.

Quyết định phê duyệt Đề cương và Dự toán Đề án “Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2035/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán Đề án “Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

​Ngày 05/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc triển khai Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa quản lý, tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2019/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa quản lý, tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa quản lý, tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2018/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa quản lý, tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa quản lý, tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa quản lý, tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI


Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"


ipv6 ready