Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông tin doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2021

Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai ban hành Công văn số 1292/KTTL về việc Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước năm 2021.

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công bố thông tin về Báo cáo tài chính kỳ 6 tháng đầu năm 2022

​Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công bố thông tin về Báo cáo tài chính kỳ 6 tháng đầu năm 2022.

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai ban hành Công văn số 824/KTTL về việc Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước 6 tháng đầu năm 2022.

Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đông Nai báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai ban hành ​Công văn số 628/KTTL về việc Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2021

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2021.

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2021

Ngày 28/4/2022, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai ban hành Công văn số 419/KTTL về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước năm 2021 theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP.

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Ngày 07/7/2021, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai thực hiện đăng tải công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo quy định nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước.

Công ty TNHH Một thành viên sổ xố kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai các báo cáo theo quy định 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Công ty TNHH Một thành viên Sổ xố kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 theo quy định công bố thông tin hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công khai Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

​Nhằm đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công khai Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready