Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Dong Nai省のアトラス

アクセス数

今日:
合計:

Dong Nai省の電子情報ポータル

運営機関:Dong Nai省人民委員会の事務所。
主な担当: NGUYEN KIM LONG氏 – Dong Nai省人民委員会の事務局長。
住所: Dong Nai省、Bien Hoa市, Thanh Binh村,Nguyen Van Tri通り、2番地
電話: (0251).3847292.
ソース「Dong Nai省の電子情報ポータル」または「www.dongnai.gov.vn」を指定してください​
​​

Chung nhan Tin Nhiem Mang