Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

STTTrích yếuHạn lấy ý kiếnTải vềXem/Góp ý
1Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất; bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai18/08/2024Góp ý

Xem góp ý
2Lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản và mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ nguồn kinh phí khoa học và công nghệ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai18/08/2024Góp ý

Xem góp ý
3Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành 17/08/2024Góp ý

Xem góp ý
4Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới16/08/2024Góp ý

Xem góp ý
5Lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành đơn giá hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai15/08/2024Góp ý

Xem góp ý
6Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố và người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước, người làm việc tại các tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai14/08/2024Góp ý

Xem góp ý
7Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ14/08/2024Góp ý

Xem góp ý
8Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết và tổ chức thực hiện một số điều của Luật Nhà ở11/08/2024Góp ý

Xem góp ý
9Lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về việc bồi thường vật kiến trúc, tài sản khác khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai11/08/2024Góp ý

Xem góp ý
10Lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai08/08/2024Góp ý

Xem góp ý
1 - 10 Next

Các Dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến

STTTrích yếuHạn lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định lệ phí đăng ký kinh doanh, phí chứng thực bản sao về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai12/07/2024Xem góp ý
2Lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai12/07/2024Xem góp ý
3Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định ban hành Quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai05/07/2024Xem góp ý
4Lấy ý kiến dự thảo hồ sơ Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 01/07/2024Xem góp ý
5Lấy ý kiến dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh về quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai30/06/2024Xem góp ý
6Lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai28/06/2024Xem góp ý
7Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phê duyệt, quản lý, sử dụng, khai thác Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai25/06/2024Xem góp ý
8Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí, hình thức đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai23/06/2024Xem góp ý
9Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của Sở LĐTBXH, Quyết định của UBND tỉnh quy định phương thức và mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 22/06/2024Xem góp ý
10Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của Sở KHCN, Quyết định của UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai21/06/2024Xem góp ý
1 - 10 Next

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang