Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

STTTrích yếuHạn lấy ý kiếnTải vềXem/Góp ý
1Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội23/07/2022Góp ý

Xem góp ý
2Dự thảo Quyết định ban hành Định mức Kinh tế - Kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai20/07/2022Góp ý

Xem góp ý
3Lấy ý kiến nhân dân các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Dự thảo các bộ đơn giá được đăng tải trên trang Web của Sở Xây dựng sxd.dongnai.gov.vn mục “Quản lý Xây dựng”)14/07/2022Góp ý

Xem góp ý
4Dự thảo Tờ trình của Sở LĐTBXH và Quyết định của UBND tỉnh quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 202511/07/2022Góp ý

Xem góp ý
5Dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai07/07/2022Góp ý

Xem góp ý
6Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 – 202507/07/2022Góp ý

Xem góp ý
7Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai03/07/2022Góp ý

Xem góp ý
8Dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai03/07/2022Góp ý

Xem góp ý
9Lấy ý kiến nhân dân danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai02/07/2022Góp ý

Xem góp ý

Các Dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến

STTTrích yếuHạn lấy ý kiếnTải vềXem/Góp ý
1Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai26/06/2022Góp ý

Xem góp ý
2Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập; tiêu chí xác định địa bàn không đủ truờng tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 2)26/06/2022Góp ý

Xem góp ý
3Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, Tờ trình, Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng điện phục vụ điện sinh hoạt, các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-202519/06/2022Góp ý

Xem góp ý
4Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai17/06/2022Góp ý

Xem góp ý
5Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2021 (đợt 3)13/06/2022Góp ý

Xem góp ý
6Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai12/06/2022Góp ý

Xem góp ý
7Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 – 202505/06/2022Góp ý

Xem góp ý
8Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ ngư dân chấm dứt sử dụng nghề, ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai04/06/2022Góp ý

Xem góp ý
9Dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành29/05/2022Góp ý

Xem góp ý
10Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai28/05/2022Góp ý

Xem góp ý
1 - 10 Next
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI


Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"


ipv6 ready