Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quyết định về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2019

Ngày 20/12/2018, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 292/QĐ-SCT về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2019.

Theo đó, giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Cơ quan Sở Công Thương. Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện đúng Quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Ông (bà) Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp, Trưởng các phòng thuộc Sở Công Thương có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Vân Anh

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI


Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"


ipv6 ready