Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kết quả triển khai thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018.

​Dưới lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự định hướng của Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN đã đạt một số kết quả như: Các cuộc thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành đã triển khai đảm bảo số lượng đúng theo kế hoạch; công tác tiếp công dân có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu quả tiếp công dân từng bước được nâng lên, kể cả ở cấp cơ sở; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; trong quá trình giải quyết đã có sự kết hợp vận động, thuyết phục và giải thích chính sách pháp luật liên quan đến nội dung khiếu nại của công dân; qua đó một số trường hợp người dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại; công tác PCTN và các giải pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực như tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với công tác thi đua, khen thưởng, công khai minh bạch trong hoạt động, cải cách hành chính, minh bạch tài sản, thu nhập,… nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác PCTN, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng. Một số kết quả điển hình trong 6 tháng đầu năm 2018 như sau:
- Công tác thanh tra: Ngành thanh tra tỉnh triển khai 55 cuộc tại 94 đơn vị trên các lĩnh vực (Kỳ trước chuyển sang 10 cuộc). Trong đó, có 42 cuộc theo kế hoạch, đột xuất 13 cuộc. Đã kết thúc 40 cuộc (ban hành kết luận 22 cuộc). Qua thanh tra đã phát hiện số tiền sai phạm và kiến nghị thu hồi là 574,12 triệu đồng; đã nộp vào ngân sách 318,61 triệu đồng; đang tiến hành tổ chức thực hiện thu hồi số tiền 255,51 triệu đồng theo Quyết định số 55/QĐ-TTr ngày 25/05/2018 của Chánh thanh tra Sở Tài chính (đạt 55,49%); đồng thời, chuyển cơ quan điều tra huyện Định Quán 01 vụ với 01 đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định: Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra đối với Đoàn thanh tra toàn diện về việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết quả: Tổng số tiền theo dõi, đôn đốc thu hồi trong kỳ là 31.154,86 triệu đồng; đã thu hồi nộp vào NSNN trong 6 tháng đầu năm 2018 là 1.777,46 triệu đồng; đang tiếp tục đôn đốc thu hồi 29.377,40 triệu đồng.
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.502 đơn; trong đó, kỳ trước chuyển sang 79 đơn; đơn nhận mới trong kỳ là 3.423 đơn (tăng 230 đơn, tương đương tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước). Các cơ quan Nhà nước đã thụ lý 442 đơn (419 đơn khiếu nại, 23 đơn tố cáo); trong đó: Kỳ trước chuyển sang là 59 đơn (54 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo); chuyển xử lý 01 đơn tố cáo. Còn lại 58 đơn (54 đơn khiếu nại; 04 đơn tố cáo). Nhận mới 384 đơn thuộc thẩm quyền (365 đơn khiếu nại, 19 đơn tố cáo). Toàn tỉnh đã giải quyết 317 đơn (302 khiếu nại, 15 tố cáo)/442 đơn, đạt tỷ lệ 72%. Còn lại 125 đơn (117 đơn khiếu nại, 08 đơn tố cáo) đang xem xét, giải quyết; trong đó 66 đơn khiếu nại đã có báo cáo xác minh.  Đã thi hành 188 quyết định/194 quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.
- Công tác phòng, chống tham nhũng: Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCTN, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1426/KH-UBND ngày 07/02/2018 về công tác PCTN và thực hiện Chương trình hành động về PCTN năm 2018, trong đó đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tại đơn vị, địa phương mình nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác PCTN, lãng phí. Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN cho 15.394 lượt người tham dự (trong đó: CBCCVC, đoàn viên, hội viên là 5.313 lượt, Đảng viên là 3.993 lượt; nhân dân là 5.749 lượt; tổ chức 02 lớp học triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (lồng ghép chương trình bồi dưỡng kiến thức đảng viên mới trên địa bàn thành phố) cho 339 CBCCVC là đảng viên dự bị tham dự.
+ Việc thực hiện các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập: UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 11077/UBND-NC ngày 27/10/2017 chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017. Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017. Hiện các đơn vị, địa phương đang thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 và báo cáo kết quả theo quy định. Kết quả, ngày 19/4/2018, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Báo cáo 116-BC/BCS-UBND về kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 và ngày 03/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 4325/BC-UBND về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.
+ Việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thông qua hoạt động của cơ quan thanh tra: Qua công tác thanh tra việc quản lý, điều hành thu, chi nguồn ngân sách và các khoản thu, nộp, thanh toán liên quan đến BHXH, BHYT tại Trường THCS Ngô Thời Nhiệm, huyện Đinh Quán; Thanh tra huyện đã phát hiện dấu hiệu tham ô tài sản theo quy định tại Điều 353 và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản nhà nước theo Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015; UBND huyện Định Quán đã chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
+  Việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Qua kiểm tra, xử lý đơn tố cáo đối với ông Lê Văn Thái - Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm Môi trường Công an thành phố Biên Hoà đã có hành vi nhận hối lộ số tiền 50.000.000 đồng để bỏ qua việc xử lý hành vi sai phạm của ông Đỗ Văn Huy chủ 02 chiếc xe hút bồn cầu xả chất thải hầm cầu ra môi trường trái quy định. Ngày 01/01/2018, Công an thành phố Biên Hoà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Thái.
+ Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng: Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đang thụ lý 11 vụ - 21 bị can; trong đó, Án kỳ trước chuyển sang 05 vụ - 14 bị can (có 02 vụ - 04 bị can chưa khởi tố). Ngày 02/02/2018, CQCSĐT Công an TP. Biên Hòa đã khởi tố 01 vụ - 01 bị can đối với Phạm Minh Tân - Công chức Địa chính Xây dựng phường Tân Vạn; Án phát hiện mới trong kỳ 06 vụ - 07 bị can. Trong kỳ, đã khởi tố 05 vụ - 05 bị can; còn 01 vụ - 02 bị can chưa khởi tố.Án đã chuyển Viện kiểm sát: 01 vụ - 01 bị can (vụ Lê Quốc Khởi - xã đội phó, xã Đội Xuân Bảo huyện Cẩm Mỹ); Án CQCSĐT các cấp đang thụ lý: 10 vụ - 20 bị can (trong đó, có 02 vụ - 05 bị can chưa khởi tố).
Viện kiểm sát nhân dân các cấp thụ lý 01 vụ - 01 bị can (vụ Lê Quốc Khởi - xã đội phó, xã Đội Xuân Bảo huyện Cẩm Mỹ).
Toà án nhân dân các cấp thụ lý: 05 vụ - 05 bị can (án kỳ trước chuyển sang 04 vụ - 04 bị can; án mới trong kỳ 01 vụ- 01 bị can). Trong kỳ đã xét xử 02 vụ - 02 bị cáo; đang thụ lý 03 vụ - 03 bị can.

Nguồn: Thanh tra tỉnh

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang