Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để triển khai quán triệt Bảo vệ chính trị nội bộ

TTĐT - Ngày 20-9, Ban TVTU đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để triển khai quán triệt Quy định 58-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 5-8-2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định 58.

Hội nghị triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về BVCTNB cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.
Hội nghị triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về BVCTNB cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nêu rõ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Công tác BVCTNB có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là mỗi khi cách mạng bước sang một giai đoạn mới, Đảng ta đề ra những chủ trương, biện pháp BVCTNB cho phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ Chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, Nhà nước và thành quả cách mạng; phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tăng cường sự đoàn kết thống trong Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị- xã hội.

Thời gian qua công tác BVCTNB đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt những kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BVCTNB ở một số cấp ủy còn hạn chế nhất định, nhất là việc rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị còn bị động, lúng túng. Một số cấp ủy chưa sâu sát, kịp thời nắm và quản lý tình hình BVCTNB. Do đó, việc tổ chức quán triệt Quy định 58-QĐ/TW ngày 8-2-2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhất là trách nhiệm người đứng đầu tổ chức Đảng, đơn vị trong việc nghiên cứu học tập quán triệt tạo sự thống nhất về nhận thức, rõ về quan điểm trong thực hiện BVCTNB.
Quỳnh Trang

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready