Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Nguyễn Thị Hương (xã Gia Canh, huyện Định Quán)

Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Nguyễn Thị Hương (xã Gia Canh, huyện Định Quán)

Nội dung câu hỏi:

Tôi ở khu vực ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán, đất nhà tôi thuộc tờ 51, thửa 155 đã được trả về cho xã quản lý. Tại sao đến nay hơn 300ha đất của hàng ngàn hộ dân vẫn chưa được cấp quyền sử dụng đất. Để người dân chúng tôi không thể mua bán, không thể thế chấp, vay vốn làm ăn...

kính mong có câu trả lời thỏa đáng cho tôi.

* UBND huyện Định Quán có ý kiến trả lời tại Công văn số 5019/UBND-NL ngày 15/12/2021 như sau:

- Thửa đất số 55, tờ bản đồ 51 nằm trong khu bàn giao theo Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú giao cho 2 xã Gia Canh và Phú Ngọc quản lý. Để có cơ sở làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ đối với khu đất đã được bàn giao nêu trên, theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai.

- Ngày 25/9/2021, UBND tỉnh có văn bản số 11150/UBND-KTN về việc lập, phê duyệt phương án sử dụng đất đối với khu đất thu hồi, giao địa phương quản lý theo hướng dẫn của Tổng cục quản lý đất đai tại văn bản số 1844/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 20/8/2021.

- Ngày 11/10/2021, UBND huyện Định Quán đã có văn bản số 3962/UBND-NL về việc triển khai hướng dẫn lập, phê duyệt phương án sử dụng đất đối với khu đất thu hồi giao địa phương quản lý, trong đó chỉ đạo Phòng TN&MT huyện làm việc với đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục quản lý đất đai và Thông báo số 8151/TB-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đến nay, đã hoàn thành công tác thu thập lấy thông tin về hiện trạng, nguồn gốc sử dụng đất, đã công khai lấy ý kiến nhân dân; đã cơ bản bản hoàn thành phương án sử dụng đất, đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan. Sau khi phương án sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt mới có cơ sở để cấp giấy CNQSDĐ theo quy định.​

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI


Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"


ipv6 ready