Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông tin đấu thầu

Quyết định ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 167, tờ bản đồ số 25 tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 10/4/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 969/QĐ-UBND về việc ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 167, tờ bản đồ số 25 tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 167, tờ bản đồ số 25 tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 10/4/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 167, tờ bản đồ số 25 tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 66, tờ bản đồ địa chính số 41 tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 10/4/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 66, tờ bản đồ địa chính số 41 tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 66, tờ bản đồ địa chính số 41 tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 10/4/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 66, tờ bản đồ địa chính số 41 tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc ban hành Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 21, tờ bản đồ địa chính số 44 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 09/4/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 21, tờ bản đồ địa chính số 44 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 21, tờ bản đồ địa chính số 44 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 09/4/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 940/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 21, tờ bản đồ địa chính số 44 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 61 tờ bản đồ địa chính số 29 tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 05/4/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 911/QĐ-UBND về việc ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 61 tờ bản đồ địa chính số 29 tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 61 tờ bản đồ số 29 tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 05/4/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 61 tờ bản đồ số 29 tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Cụm công nghiệp Long Giao (55,9 ha) tại thị trấn Long Giao và xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 12/9/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Cụm công nghiệp Long Giao (55,9 ha) tại thị trấn Long Giao và xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Cụm công nghiệp Long Giao (55,9 ha) tại thị trấn Long Giao và xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 12/9/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2174/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Cụm công nghiệp Long Giao (55,9 ha) tại thị trấn Long Giao và xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang