Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông tin đầu tư

Ngóng các gói tín dụng nhà ở giá rẻ

Các gói tín dụng 110 ngàn tỷ đồng và 120 ngàn tỷ đồng mới được Bộ Xây dựng và nhóm 4 ngân hàng đề xuất dành cho thị trường nhà ở. Nếu được triển khai, không chỉ chủ đầu tư mà người dân, công nhân lao động đều mừng.

Huyện Xuân Lộc kêu gọi đầu tư hạ tầng 4 dự án công nghiệp

Huyện Xuân Lộc kêu gọi đầu tư hạ tầng 4 dự án công nghiệp

Quyết định về việc phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh Đồng Nai

​Ngày 28/01/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc triển khai Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1)

​Ngày 22/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 4756/QĐ-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1).

Báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (kỳ báo cáo ngày 10/11/2021)

Ngày 16/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 4392/SKHĐT-TĐ về việc báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (kỳ báo cáo ngày 10/11/2021).

Điều chỉnh giảm vốn một số dự án đầu tư công

Điều chỉnh giảm vốn một số dự án đầu tư công

177049.p.xay%20d1.jpg

Điều chỉnh quy hoạch giao thông đường bộ đáp ứng nhu cầu phát triển

Điều chỉnh quy hoạch giao thông đường bộ đáp ứng nhu cầu phát triển

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 (phi tư vấn) – Thuê dịch vụ công nghệ thông tin nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai của Sở Thông tin và Truyền thông

​Ngày 10/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4218/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03 (phi tư vấn) – Thuê dịch vụ công nghệ thông tin nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai của Sở Thông tin và Truyền thông.

Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng hệ thống thoát nước đường Tà Lài – Trà Cổ đoạn từ Km14+560 đến Km15+300, huyện Tân Phú

​Ngày 10/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4207/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng hệ thống thoát nước đường Tà Lài – Trà Cổ đoạn từ Km14+560 đến Km15+300, huyện Tân Phú.

Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.763 đoạn từ Km6+300 đến Km8+260 (cầu Suối Cao) và đoạn từ Km12+350 (cầu Tầm Rông) đến Km12+620, huyện Xuân Lộc

​Ngày 10/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4206/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo hệ thống thoát nước trên tuyến ĐT.763 đoạn từ Km6+300 đến Km8+260 (cầu Suối Cao) và đoạn từ Km12+350 (cầu Tầm Rông) đến Km12+620, huyện Xuân Lộc.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready