Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Công khai tổ chức cán bộ

Quyết định về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

​Ngày 09/01/2023, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai

​Ngày 05/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.

Quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai năm 2022

​Ngày 23/12/2022, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 171/QĐ-PCTT về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Quyết định về việc kiện toàn đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 09/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3428/QĐ-UBND về việc kiện toàn đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ V (2016-2020)

​Ngày 01/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3334/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Trịnh Hoài Đức" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần thứ V (2016-2020).

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

​Ngày 09/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3059/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.

Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký xây dựng Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 28/10/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2946/QĐ-UBND về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký xây dựng Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bảo tàng Đồng Nai trên cơ sở tiếp nhận nhiệm vụ quản lý, đầu tư và khai thác Khu di tích Văn miếu Trấn Biên từ Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long vào Bảo tàng Đồng Nai thuộc Sở VHTTDL

​Ngày 18/10/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2838/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bảo tàng Đồng Nai trên cơ sở tiếp nhận nhiệm vụ quản lý, đầu tư và khai thác Khu di tích Văn miếu Trấn Biên từ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển Bửu Long vào Bảo tàng Đồng Nai thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch".

Quyết định thành lập Hội đồng Giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn”

​Ngày 18/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn"

Quyết định về việc sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng tỉnh Đồng Nai

​Ngày 18/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2834/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về kiện toàn nhân sự Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready