Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Tài nguyên môi trường

Quyết định về việc sửa đổi diện tích và thời hạn sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 1807/QĐ.CT.UBT ngày 20/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

​Ngày 01/02/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc sửa đổi diện tích và thời hạn sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 1807/QĐ.CT.UBT ngày 20/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao quyền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Lực Sinh để sử dụng vào mục đích làm Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm.

Quyết định về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý

​Ngày 18/01/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Điện và Điện tử TCL do hết thời hạn thuê đất nhưng không được gia hạn theo điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013 tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 18/01/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Điện và Điện tử TCL do hết thời hạn thuê đất nhưng không được gia hạn theo điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013 tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng năm 2023 tỉnh Đồng Nai

Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng năm 2023 tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai

​Ngày 13/01/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3733/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3732/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3731/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3730/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3729/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready