Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Tài nguyên môi trường

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Công trình Trạm biến áp 110 kV Khu công nghiệp Long Khánh và đấu nối tại phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 21/09/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2540/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Công trình Trạm biến áp 110 kV Khu công nghiệp Long Khánh và đấu nối tại phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Phú Lâm quản lý tại xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Ngày 21/09/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2539/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Phú Lâm quản lý tại xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Phú An quản lý tại xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 21/09/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2538/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Phú An quản lý tại xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Nam Cát Tiên quản lý tại xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 21/09/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Nam Cát Tiên quản lý tại xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Phú Thịnh quản lý tại xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 21/09/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2536/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Phú Thịnh quản lý tại xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Phú Lập quản lý tại xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 21/09/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2535/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Phú Lập quản lý tại xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Phú Điền quản lý tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 21/09/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2534/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Phú Điền quản lý tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Tà Lài quản lý tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 21/09/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2533/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Tà Lài quản lý tại xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Trà cổ quản lý tại xã Trà cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 21/09/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2532/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Trà cổ quản lý tại xã Trà cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc giao đất cho UBND xã Phú Bình quản lý tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 21/09/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2531/QĐ-UBND về việc giao đất cho UBND xã Phú Bình quản lý tại xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready