Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ Hệ thống công trình thủy lợi Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 23/03/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ Hệ thống công trình thủy lợi Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ hồ chứa nước Cầu Mới Tuyến VI, huyện Cẩm Mỹ, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 17/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ hồ chứa nước Cầu Mới Tuyến VI, huyện Cẩm Mỹ, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Suối Vọng, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Suối Vọng, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Gia Ui, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Gia Ui, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Núi Le, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Núi Le, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Cầu Mới tuyến V, huyện Long Thành, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Cầu Mới tuyến V, huyện Long Thành, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Đa Tôn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 431/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Đa Tôn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Bà Long, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 430/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Bà Long, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI


Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"


ipv6 ready