Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

​Ngày 03/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc điều chỉnh phần dự toán ghi tại Điều 1 Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề cương và dự toán Đề án “Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

​Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3673/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phần dự toán ghi tại Điều 1 Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề cương và dự toán Đề án “Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai".

Quyết định về việc tích nước hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022

​Ngày 29/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3658/QĐ-UBND về việc tích nước hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Quyết định về việc công nhận và chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2022

​Ngày 27/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3611/QĐ-UBND về việc công nhận và chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thực hiện xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3545/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thực hiện xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thực hiện xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3520/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thực hiện xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện Dự án “Điều tra danh lục và hiện trạng một số loài quan trọng, có giá trị bảo tồn và giá trị kinh tế tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai”

​Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3305/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thực hiện Dự án “Điều tra danh lục và hiện trạng một số loài quan trọng, có giá trị bảo tồn và giá trị kinh tế tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai".

Quyết định về việc phê duyệt Đề án Phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao và xây dựng bản đồ đất chuyên trồng lúa nước tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

​Ngày 23/11/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao và xây dựng bản đồ đất chuyên trồng lúa nước tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

​Ngày 23/11/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết định về việc phê duyệt diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Trảng Bom

​Ngày 25/10/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2915/QĐ-UBND về việc phê duyệt diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch, Trảng Bom.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready