Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường và phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030

Ngày 20/9/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2255/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường và phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

Quyết định về việc phê duyệt diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch

​Ngày 18/9/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2222/QĐ-UBND về việc phê duyệt diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch.

Quyết định về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch

​Ngày 18/9/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2221/QĐ-UBND về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất, Trảng Bom, Nhơn Trạch.

Quyết định ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Bà Hào

​Ngày 13/9/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Bà Hào.

Quyết định quy định việc thực hiện nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 06/9/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND về việc quy định việc thực hiện nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch khối lượng công việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2023 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

​Ngày 15/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch khối lượng công việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2023 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.

Quyết định về việc phê duyệt diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, thành phố Long Khánh

​Ngày 15/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1956/QĐ-UBND về việc phê duyệt diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, thành phố Long Khánh.

Quyết định về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, thành phố Long Khánh

​Ngày 14/8/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện: Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, thành phố Long Khánh.

Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình thủy lợi hồ chứa nước Cầu Mới tuyến VI

​Ngày 17/7/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình thủy lợi hồ chứa nước Cầu Mới tuyến VI.

Quyết định về việc sửa đổi khoản 8 Điều 1 Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương "Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030"

​Ngày 26/6/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1479/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 8 Điều 1 Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương "Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030".

1 - 10 Next

Atlas tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready