Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về Chương trình khuyến nông địa phương 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 09/7/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2020/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về Chương trình khuyến nông địa phương 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

​Ngày 09/7/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 kèm theo Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Quyết định ban hành bổ sung loài cây trồng lâm nghiệp chính để trồng rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 11/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 988/QĐ-UBND về việc ban hành bổ sung loài cây trồng lâm nghiệp chính để trồng rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình thủy lợi hồ chứa nước Sông Mây

​Ngày 27/3/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 758/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình thủy lợi hồ chứa nước Sông Mây.

Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình thủy lợi hồ chứa nước Đa Tôn

​Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp công trình thủy lợi hồ chứa nước Đa Tôn.

Quyết định về việc công bố hiện trạng, diện tích rừng tỉnh Đồng Nai năm 2023

​Ngày 29/02/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 487/QĐ-UBND về việc công bố hiện trạng, diện tích rừng tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Quyết định ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 23/02/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 441/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Cầu Dầu, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 23/02/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Cầu Dầu, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định ban hành đơn giá ngày công lao động trong các hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 22/01/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá ngày công lao động trong các hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024

​Ngày 17/01/2024, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024.

1 - 10 Next

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang