Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định phê duyệt kết quả thực hiện Chương trình lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 27/9/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thực hiện Chương trình lập thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú, Thống Nhất, thành phố Long Khánh

​Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2041/QĐ-UBND về việc phê duyệt diện tích sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú, Thống Nhất, thành phố Long Khánh.

Quyết định về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú, Thống Nhất, thành phố Long Khánh

​Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2040/QĐ-UBND về việc phê duyệt biện pháp tưới, tiêu các công trình thủy lợi năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Phú, Thống Nhất, thành phố Long Khánh.

Quyết định phê duyệt Đề cương và Dự toán Đề án “Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2035/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề cương và Dự toán Đề án “Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Quyết định phê duyệt phương án điều tra tình hình phát triển của các cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 05/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án điều tra tình hình phát triển của các cơ sở ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ Hệ thống công trình thủy lợi Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 23/03/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ Hệ thống công trình thủy lợi Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ hồ chứa nước Cầu Mới Tuyến VI, huyện Cẩm Mỹ, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 17/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 444/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ hồ chứa nước Cầu Mới Tuyến VI, huyện Cẩm Mỹ, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Suối Vọng, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Suối Vọng, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Gia Ui, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Gia Ui, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 16/02/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hồ chứa nước Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready