Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Quản lý sử dụng các khoản hỗ trợ viện trợ

Quyết định phê duyệt khoản viện trợ PCPNN là Dự án Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới chương trình phòng, chống HIV bền vững (USAID Epic) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Tổ chức sức khỏe gia đình quốc tế (Tổ chức FHI 360) tài trợ

​Ngày 05/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 727/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ PCPNN là Dự án Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới chương trình phòng, chống HIV bền vững (USAID Epic) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Tổ chức sức khỏe gia đình quốc tế (Tổ chức FHI 360) tài trợ.

Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đối với khoản viện trợ PCPNN là Dự án “Nâng cao đời sống cho nữ công nhân - Sáng kiến “Tôi mạnh mẽ” do Tổ chức Care International tài trợ

​Ngày 21/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đối với khoản viện trợ PCPNN là Dự án “Nâng cao đời sống cho nữ công nhân - Sáng kiến “Tôi mạnh mẽ” do Tổ chức Care International tài trợ.

Quyết định phê duyệt khoản viện trợ PCPNN là Phi dự án Xây dựng 01 căn nhà tình thương do Tổ chức Les Enfants Du Dragon (LEDD/Pháp) tài trợ

​Ngày 18/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4377/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ PCPNN là Phi dự án Xây dựng 01 căn nhà tình thương do Tổ chức Les Enfants Du Dragon (LEDD/Pháp) tài trợ.

Quyết định phê duyệt khoản viện trợ PCPNN là dự án Cải tạo cơ sở vật chất trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai do Tổ chức Cooperation and Participation In Overseas NGOs (COPION/Hàn Quốc) tài trợ

Ngày 26/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3985/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ PCPNN là dự án Cải tạo cơ sở vật chất trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai do Tổ chức Cooperation and Participation In Overseas NGOs (COPION/Hàn Quốc) tài trợ.

Quyết định phê duyệt khoản viện trợ PCPNN Phi dự án “Hỗ trợ bồn chứa nước cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu” do Tổ chức Les Enfants Du Dragon (LEDD/Pháp) tài trợ

Ngày 19/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3805/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ PCPNN Phi dự án “Hỗ trợ bồn chứa nước cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu” do Tổ chức Les Enfants Du Dragon (LEDD/Pháp) tài trợ.

Quyết định phê duyệt khoản viện trợ PCPNN là dự án Cải tạo cơ sở vật chất trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai do Tổ chức Cooperation and Participation In Overseas NGOs (COPION/Hàn Quốc) tài trợ

Ngày 19/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3804/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ PCPNN là dự án Cải tạo cơ sở vật chất trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai do Tổ chức Cooperation and Participation In Overseas NGOs (COPION/Hàn Quốc) tài trợ.

Quyết định phê duyệt khoản viện trợ PCPNN là dự án Cải tạo c/s vật chất và trang thiết bị phòng y tế học đường tại trường Tiểu học Thừa Đức 1, trường Tiểu học Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ và trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Tân Phú do T/c COPION/Hàn Quốc tài trợ

Ngày 19/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3803/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ PCPNN là dự án Cải tạo cơ sở vật chất và trang thiết bị phòng y tế học đường tại trường Tiểu học Thừa Đức 1, trường Tiểu học Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ và trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Tân Phú do Tổ chức Cooperation and Participation In Overseas NGOs(COPION/Hàn Quốc) tài trợ.

Quyết định về việc công nhận Điều lệ Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh

Ngày 16/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3356/QĐ-UBND về việc công nhận Điều lệ Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready