Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thanh tra - khiếu nại tố cáo

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đàm Văn Thắng (lần hai)

​Ngày 27/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2601/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Đàm Văn Thắng (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Dũng (lần hai)

​Ngày 26/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Dũng (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Ngọc Anh (lần hai)

​Ngày 16/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2445/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Ngọc Anh (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần của ông Phạm Đình Tẹo (lần hai)

​Ngày 16/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2444/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần của ông Phạm Đình Tẹo (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Kiều Quốc Huy (lần hai)

​Ngày 08/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Kiều Quốc Huy (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lịch (lần hai)

​Ngày 08/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2064/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lịch (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH TMDV sản xuất môi trường Ý Linh Việt Nam (lần đầu)

​Ngày 08/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH TMDV sản xuất môi trường Ý Linh Việt Nam (lần đầu).

Quyết định phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Thanh tra tỉnh

​Ngày 28/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Thanh tra tỉnh.

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Liễu (lần hai)

​Ngày 05/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Liễu (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia (lần đầu)

​Ngày 05/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia (lần đầu).

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready