Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thanh tra - khiếu nại tố cáo

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Bá Tùng (lần hai)

Ngày 14/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Bá Tùng (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Nhựt (lần hai)

​Ngày 14/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1552/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Nhựt (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hồng Lan (lần hai)

​Ngày 14/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hồng Lan (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ Lệ (lần hai)

​Ngày 14/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1550/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Mỹ Lệ (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Tư (lần hai)

​Ngày 14/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Tư (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dũng (lần hai)

​Ngày 14/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1548/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Dũng (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Thái Huy (lần hai)

​Ngày 07/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Thái Huy (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Tiến (lần hai)

Ngày 07/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Đức Tiến (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Nhân (lần hai)

​Ngày 11/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Nhân (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Sơn (lần hai)

​Ngày 11/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Sơn (lần hai).

1 - 10 Next
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI


Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"


ipv6 ready