Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Khoa học công nghệ

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2023 - Chương trình: Tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

​Ngày 02/3/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 330/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2023 - Chương trình: Tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu giá trị của CIM, nội soi CLO test và PCR chẩn đoán vi khuẩn H.pylori trong bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng tại tỉnh Đồng Nai”

​Ngày 30/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3709/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề tài: “Nghiên cứu giá trị của CIM, nội soi CLO test và PCR chẩn đoán vi khuẩn H.pylori trong bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng tại tỉnh Đồng Nai" do Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện.

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng NSNN để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2022 - Chương trình: “Nghiên cứu KTXH – nhân văn phục vụ phát triển KTXH, phát triển nguồn nhân lực”

​Ngày 08/11/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2022 - Chương trình: “Nghiên cứu kinh tế, xã hội – nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực" - Lĩnh vực: Khoa học xã hội (Kinh tế, xã hội học chuyên đề, giáo dục) - Lĩnh vực: Khoa học xã hội khác (Du lịch)

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2022 - Chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn”

​Ngày 18/10/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2841/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2022 - Chương trình: “Khoa học và Công nghệ phục vụ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn".

Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH và CN đặt hàng cấp tỉnh sử dụng NSNN từ năm 2022 - Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành CN và DV phát triển sản phẩm - hàng hóa chế biến có lợi thế so sánh và sản phẩm thế hệ mới”

​Ngày 18/10/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2840/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2022 Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển sản phẩm - hàng hóa chế biến có lợi thế so sánh và sản phẩm thế hệ mới" Lĩnh vực: An ninh - Quốc phòng.

Khẩn trương hoàn chỉnh các đề án về Khoa học - Công nghệ để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng vừa chủ rì cuộc họp để nghe Sở Khoa học - Công nghệ báo cáo các đề án sẽ trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện năm 2022. Chương trình: “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin”

​Ngày 13/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện năm 2022. Chương trình: “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin".

Quyết định điều chỉnh Quyết định số 4730/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2021

​Ngày 05/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 4730/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2021 – Chương trình: “Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn".

Tuyển chọn 4 nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ thực hiện trong năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc Chương trình “Nghiên cứu kinh tế, xã hội - nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực”; lĩnh vực khoa học xã hội khác.

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 - Chương trình: “Nghiên cứu KTXH - nhân văn phục vụ phát triển KTXH, phát triển nguồn nhân lực”; Lĩnh vực: Khoa học xã hội khác

​Ngày 30/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 - Chương trình: “Nghiên cứu kinh tế, xã hội - nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực"; Lĩnh vực: Khoa học xã hội khác (Pháp luật, chính trị, đối ngoại và xã hội khác).

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready