Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Khoa học công nghệ

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện năm 2022. Chương trình: “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin”

​Ngày 13/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện năm 2022. Chương trình: “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin".

Quyết định điều chỉnh Quyết định số 4730/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2021

​Ngày 05/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 4730/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện từ năm 2021 – Chương trình: “Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn".

Tuyển chọn 4 nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ thực hiện trong năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ (KH-CN) đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 thuộc Chương trình “Nghiên cứu kinh tế, xã hội - nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực”; lĩnh vực khoa học xã hội khác.

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 - Chương trình: “Nghiên cứu KTXH - nhân văn phục vụ phát triển KTXH, phát triển nguồn nhân lực”; Lĩnh vực: Khoa học xã hội khác

​Ngày 30/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 - Chương trình: “Nghiên cứu kinh tế, xã hội - nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực"; Lĩnh vực: Khoa học xã hội khác (Pháp luật, chính trị, đối ngoại và xã hội khác).

Quyết định phê duyệt đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2025"

​Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2025".

Khai trương phòng trưng bày sản phẩm Khoa học công nghệ

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành Phòng trưng bày sản phẩm và giới thiệu công nghệ sản xuất. Hiện, phòng đang trưng bày khoảng 200 mặt hàng công nghệ của các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ

Thông tin từ Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN), thông qua việc tổ chức các cuộc thi, hội thi liên quan đến KH-CN thời gian qua đã có nhiều sản phẩm nổi bật tham gia vào thị trường KH-CN của tỉnh. Các sản phẩm này được ứng dụng, nhân rộng ở các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các trường đại học…

Nhiều đề tài, dự án thực hiện theo cơ chế hỗ trợ kinh phí 50/50

Thông tin từ Sở Khoa học - Công nghệ, thực hiện nhiệm vụ phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, từ năm 2013 đến nay, các cơ quan chức năng đã đặt hàng và ký kết hợp đồng nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng 139 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh; 148 đề tài, dự án cấp cơ sở theo cơ chế hỗ trợ kinh phí 50/50 và 70/30.

Khoa học - công nghệ phải thực sự hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20 của Trung ương khóa XI và Kế hoạch 155 của Tỉnh ủy về phát triển KH-CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế, lĩnh vực KH-CN trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn

Phát huy truyền thống sáng tạo đi đầu, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng, tham gia nhiệt tình. Hàng nghìn sáng kiến được công nhận và triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích trong thực tế đời sống.

1 - 10 Next
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI


Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"


ipv6 ready