Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cải cách hành chính

Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh cải cách hành chính

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa qua, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025” trong toàn tỉnh.

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

​Ngày 21/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

​Ngày 31/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

​Ngày 19/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 19/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

​Ngày 06/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai

​Ngày 30/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3688/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

​Ngày 30/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3682/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai

​Ngày 03/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

​Ngày 23/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3592/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready