Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cải cách hành chính

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

​Ngày 05/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2031/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi/ bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai

​Ngày 01/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1972/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi/ bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi/ bổ sung, thay thế lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

​Ngày 01/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi/ bổ sung, thay thế lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai

​Ngày 01/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1973/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung, thay thế trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

​Ngày 19/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1835/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung, thay thế trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung, thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

​Ngày 18/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1821/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung, thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai

​​​​Ngày 30/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1670/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai

Ngày 13/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1791/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

Ngày 13/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1792/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai.

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của Sở KH-CN

Sở KH-CN vừa thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận những thông tin phản ánh, tin báo của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về hành vi sách nhiễu gây phiền hà, tham nhũng tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Sở KH-CN trong giải quyết công việc.

1 - 10 Next
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI


Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"


ipv6 ready