Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Công khai tổ chức cán bộ

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

​Ngày 26/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quyết định thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai

Ngày 19/09/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2477/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc đổi tên và kiện toàn Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định thay đổi nhân sự Tổ phó Tổ Công tác về thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

​Ngày 17/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc thay đổi nhân sự Tổ phó Tổ Công tác về thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Quyết định thành lập Hội đồng Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

​Ngày 15/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đồng Nai (Dự án thành phần 3, dự án thành phần 4)

​Ngày 09/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2077/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đồng Nai (Dự án thành phần 3, dự án thành phần 4).

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (Dự án thành phần 1)

​Ngày 09/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2076/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (Dự án thành phần 1).

Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” tỉnh Đồng Nai lần thứ 14 năm 2023

​Ngày 04/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân", “Thầy thuốc Ưu tú" tỉnh Đồng Nai lần thứ 14 năm 2023.

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Qũy đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai

​Ngày 22/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1884/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Qũy đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Nai

​Ngày 22/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready