Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Tài chính - ngân sách nhà nước

Quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022

​Ngày 12/7/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022.

Quyết định về việc Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Long Thành để thực hiện Dự án Cảng HKQT Long Thành, Dự án tuyến giao thông kết nối T1,T2 và các Dự án thành phần của Dự án Cảng HKQT Long Thành

​Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND về việc Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Long Thành để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án tuyến giao thông kết nối T1,T2 và các Dự án thành phần của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quyết định về việc Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất và thành phố Biên Hòa để thực hiện các dự án điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất và thành phố Biên Hòa để thực hiện các dự án điện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định quy định mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức có tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai

​Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND về việc quy định mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức có tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, đoạn đi qua địa bàn xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 923/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường dây 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây, đoạn đi qua địa bàn xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Sân bóng đá Mã Đà (kết hợp khu thể thao) tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Sân bóng đá Mã Đà (kết hợp khu thể thao) tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư dự án hoàn thành: Thay thế hệ thống thang máy của Trụ Sở khối nhà nước tỉnh

​Ngày 04/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư dự án hoàn thành: Thay thế hệ thống thang máy của Trụ Sở khối nhà nước tỉnh.

Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Tiêu thoát lũ xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường be 129 tại xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 807/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường be 129 tại xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán (đợt 3) tại xã Gia Canh và xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

​Ngày 25/3/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đầu tư Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán (đợt 3) tại xã Gia Canh và xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready