Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thanh tra - khiếu nại tố cáo

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà (lần hai)

​Ngày 18/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hà (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Minh Nghĩa (lần hai)

​Ngày 18/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Minh Nghĩa (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Quốc Bảo (lần hai)

​Ngày 12/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1078/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Quốc Bảo (lần hai).

Quyết định thanh tra các dự án/gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị thành viên thực hiện tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh (trừ các dự án/gói thầu đã được các cơ quan khác thanh tra)

​Ngày 19/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc thanh tra các dự án/gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị thành viên (sau đây gọi tắt là Công ty AIC) thực hiện tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (trừ các dự án/gói thầu đã được các cơ quan khác thanh tra).

Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tẻ và bà Trương Thị Hiền (lần hai)

​Ngày 10/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tẻ và bà Trương Thị Hiền (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Mai Văn Có và bà Nguyễn Thị Kiều (lần hai)

​Ngày 06/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Mai Văn Có và bà Nguyễn Thị Kiều (lần hai).

Quyết định về việc phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Thanh tra tỉnh

​Ngày 17/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Thanh tra tỉnh.

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Danh Định (lần hai)

​Ngày 11/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Danh Định (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Hữu Tiến (lần hai)

​Ngày 05/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 21/QĐ-UBND về việc kiện giải quyết khiếu nại của ông Trần Hữu Tiến (lần hai).

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thống (lần hai)

​Ngày 23/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 3606/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Thống (lần hai).

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready