Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Khoa học công nghệ

Bàn giao đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến quá trình tiếp xúc cử tri

Ngày 23-5, tại Sở KH-CN đã diễn ra lễ bàn giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Hoạt động phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai trong quá trình tiếp xúc cử tri – Thực trạng và giải pháp.

Phát triển khoa học công nghệ xứng tầm với sự phát triển của địa phương

Xác định tầm quan trọng của khoa học – công nghệ (KH-CN) đối với sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương, ngành KH-CN đã và đang thực hiện nhiều giải pháp, huy động toàn thể nhân dân tiến quân vào mặt trận KH-CN.

Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 04/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nguyên tắc, điều kiện, mức chi hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023- 2030

​Ngày 04/5/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định nguyên tắc, điều kiện, mức chi hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023- 2030.

Bàn giao đề tài khoa học liên quan đến bảo tồn, phát triển dược liệu

Sở KH-CN tổ chức bàn giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 cho Sở Y tế. Đề tài do Viện Dược liệu (Bộ Y tế) chủ trì thực hiện.

Tiếp nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học

Sở KH-CN tổ chức tiếp nhận kết quả nghiên cứu đề tài Ứng dụng công nghệ 4.0 vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Đề tài do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chủ trì thực hiện trong hơn 2 năm qua; GS-TS Võ Thanh Thu, giảng viên cao cấp của trường làm chủ nhiệm.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào học tập, sản xuất

Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, học tập và sản xuất trên địa bàn tỉnh đã và đang mang lại những thay đổi tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH và CN đặt hàng cấp tỉnh sử dụng NSNN từ năm 2023 - Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành CN và DV phát triển sản phẩm - hàng hóa chế biến có lợi thế so sánh và sản phẩm thế hệ mới”

​Ngày 24/4/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2023 - Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển sản phẩm - hàng hóa chế biến có lợi thế so sánh và sản phẩm thế hệ mới".

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH và CN đặt hàng cấp tỉnh sử dụng NSNN từ năm 2023 - Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành CN và DV phát triển sản phẩm - hàng hóa chế biến có lợi thế so sánh và sản phẩm thế hệ mới” -

Ngày 24/4/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2023 -Chương trình: “Áp dụng đồng bộ tiến bộ KHCN trong các ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển sản phẩm - hàng hóa chế biến có lợi thế so sánh và sản phẩm thế hệ mới" - Lĩnh vực: Bảo đảm An ninh - Quốc phòng.

Quyết định v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2023 thuộc Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

​Ngày 18/4/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 779/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2023 thuộc Kế hoạch số 186-KH/TU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai".

1 - 10 Next

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready