Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cải cách hành chính

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

​Ngày 17/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1081/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công thương tỉnh Đồng Nai

​Ngày 11/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Công thương tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT và UBND cấp huyện

​Ngày 11/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 985/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện.

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai

​Ngày 10/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai.

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai

​Ngày 05/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC ban hành mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC được ban hành mới, bị bãi thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL các KCN, BQL Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 864/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ, điện tử giải quyết TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

​Ngày 02/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.

Quyết định về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa tỉnh Đồng Nai

​Ngày 29/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa tỉnh Đồng Nai.

1 - 10 Next

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang