Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông cáo báo chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ; BÁO CÁO TỔNG HỢP; ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

UBND tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin: Thông cáo báo chí của UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024 của tỉnh Đồng Nai; Báo cáo tổng hợp tình hình thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng cuối năm 2023 của Hội Nhà báo Đồng Nai; Định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ; BÁO CÁO TỔNG HỢP; ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin: Thông cáo báo chí của UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh Đồng Nai; Báo cáo tổng hợp của Hội Nhà báo Đồng Nai; Định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của tỉnh Đồng Nai và định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2023

​Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của tỉnh Đồng Nai và định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2023.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022; MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022; một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Đồng Nai.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2021; DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2021; DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; dự kiến các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022.

Báo cáo điểm báo Tình hình báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tuyên truyền về tỉnh Đồng Nai 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 27/12/2021, Phó Chủ tịch TT Hội Nhà báo tỉnh Đỗ Trung Tiến đã báo cáo điểm báo Tình hình báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tuyên truyền về tỉnh Đồng Nai 6 tháng cuối năm 2021.

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thực hiện chương trình Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2021; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng một số nội dung tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm 2022 với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Đồng Nai

Thông cáo báo chí

Từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh Đồng Nai

Ngày 26/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành công văn 14399/UBND-KGVX về việc chuẩn bị các nội dung họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2020.

1 - 10 Next

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang