Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thông tin doanh nghiệp nhà nước

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai công bố Báo cáo tài chính giữa năm 2023

​​​Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công bố Báo cáo tài chính giữa năm 2023.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2023

​Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2023.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai công bố Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023

​Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công bố Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước năm 2022 theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP

​Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước năm 2022.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước năm 2021 theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước năm 2021 với nội dung sau:

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai công khai Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020

​Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai công khai Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020.

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công bố thông tin của doanh nghiệp - Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023

​Căn cứ Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai công bố thông tin Báo cáo thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023

​Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2023

Ngày 27/7/2023, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai ban hành Công văn số 760/KTTL về việc Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2023.

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai công bố thông tin Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán

​Ngày 20/7/2023, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai ban hành Công văn số 746/KTTL-KTTK về việc Công bố thông tin Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán.

1 - 10 Next

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang