Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Triển khai xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban ngành, UBND cấp huyện năm 2024

(CTT-Đồng Nai) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về triển khai xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban ngành, UBND cấp huyện năm 2024.

Bộ phận một cửa UBND huyện Long Thành được xây dựng mới khang trang nâng cao chất lượng phục vụ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa UBND huyện Long Thành được xây dựng mới khang trang nâng cao chất lượng phục vụ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tự đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính của đơn vị, địa phương mình bằng cách cho điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính (ban hành theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 24/4/2024), kèm theo tài liệu kiểm chứng. Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm, đơn vị, địa phương phải có giải thích cụ thể bằng văn bản về cách đánh giá, tính điểm. Các sở, ban ngành, UBND cấp huyện cập nhật kết quả tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính, giải trình bổ sung (nếu có) trên phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính trước thời gian quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch này. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương tiến hành tự đánh giá, chấm điểm Bộ Chỉ số cải cách hành chính; tổng hợp kết quả tự đánh giá và thực hiện công tác kiểm tra thực tế việc tự chấm điểm tối thiểu 70% các đơn vị, địa phương; phối hợp với các cơ quan được phân công thực hiện việc thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị, địa phương. Hoàn thiện và triển khai phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính đáp ứng công tác tự đánh giá và thẩm định chỉ số theo Kế hoạch. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, công nhận kết quả, công bố chỉ số cải cách hành chính. Lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

Cùng với đó, trực tiếp thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị, địa phương về các lĩnh vực: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; cải cách chế độ công vụ. Đồng thời, tổng hợp kết quả đánh giá tác động của cải cách hành chính đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị; đánh giá việc thực hiện lập và lưu trữ hồ sơ điện tử; đánh giá tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mức độ hài lòng người dân, tổ chức và các tiêu chí được xác định thông qua điều tra xã hội học. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh những vướng mắc khó khăn phát sinh nếu có.

Cũng theo UBND tỉnh, việc triển khai xác định Bộ Chỉ số cải cách hành chính các sở, ban ngành,UBND cấp huyện năm 2024 là nhằm tổ chức đánh giá và phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 24/4/2024.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại cải cách hành chính được công bố, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương cho phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh; phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, kịp thời khắc phục được những thiếu sót, hạn chế, góp phần nâng cao - hiệu quả công tác cải cách hành chính; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý. Đồng thời, việc triển khai bộ chỉ số cũng nhằm làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua của các đơn vị, địa phương.
Trang Thư

Các tin khác

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang