Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

(CTT-Đồng Nai) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh khi triển khai Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25-1 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2024.

Nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính ngay từ khu vực cổng vào
Nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính ngay từ khu vực cổng vào

Gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC, cắt giảm quy định kinh doanh, đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cấp chính quyền, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cải cách TTHC gắn với chuyến đổi số Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP và đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 26/1/2024 về triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2024, bảo đảm hiệu quả, chất lượng và chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Đối với nhiệm vụ cải cách các quy định TTHC, quy định kinh doanh (QĐKD), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tinh, UBND các huyện, thành phố trên cơ sở Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa các quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực thi phương án đơn giản hóa các quy định, TTHC liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định.

Chủ động rà soát, phát hiện các bất cập về TTHC, giấy tờ công dân cần cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp thẩm quyền giải quyết, tham mưu UBND tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp quy định TTHC, nhóm TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và phân cấp trong giải quyết TTHC. Thực hiện tốt việc đánh giá tác động, thẩm định TTHC tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản QPPL, bảo đảm các TTHC được ban hành đáp ứng yêu cầu về sự cần thiết, tính hợp pháp, tính hợp lý và chi phí tuân thủ TTHC thấp nhất.

Đổi mới việc thực hiện, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công

Đối với nhiệm vụ đổi mới việc thực hiện, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử; đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn tỉnh đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC.

Tập trung số hóa, làm sạch dữ liệu, gắn việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC với việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các bộ, ngành, địa phương thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu với Kho quản lý dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát tất cả TTHC thực hiện theo thẩm quyền, báo cáo danh mục thành phần hồ sơ phải số hóa theo quy định trước ngày 15/3/2024 để tổng hợp. Chủ động phối hợp thực hiện việc tích hợp, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công tập trung do bộ, ngành quản lý với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh...

UBND tỉnh nhấn mạnh, để hoàn thành các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt, tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Bố trí nguồn lực cho công tác cải cách TTHC, chú trọng trong việc lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác theo nhiệm vụ được giao.
Trang Thư

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang