Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính

(CTT – Đồng Nai) - Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, doanh nghiệp (DN), TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin…

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Đó là những mục tiêu được UBND tỉnh đặt ra tại Kế hoạch số 300 cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2024 liên quan đến cải cách TTHC.

Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, DN đạt tối thiểu 94%
Theo đó, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu cụ thể, năm 2024, 100% TTHC, quy trình nội bộ, điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ kịp thời theo quy định. 100% TTHC được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tích hợp, đồng bộ với Cổng DVC của tỉnh để đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng; 70% hồ sơ TTHC có hồ sơ mẫu.
100% TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước được thực hiện rà soát, thống kê, công bố, công khai và 100% TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành được rà soát, đánh giá, trình phê duyệt phương án đơn giản hóa trước ngày 1-1-2025 theo lộ trình được giao tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 31-10-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh;
Phê duyệt phương án đơn giản hóa tối thiểu 10% số TTHC và soát kiến nghị cắt giảm thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu.
Tiếp tục thực hiện việc số hóa đảm bảo tối thiểu 70% hồ sơ TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 40% hồ sơ TTHC tại cấp huyện, 35% ở cấp xã được số hóa trong năm 2024. Kết quả của các hồ sơ giải quyết TTHC được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, DN (ngoại trừ một số thủ tục có tính đặc thù) tối thiểu 80% tại cấp sở, 30% tại cấp huyện, 20% tại cấp xã.
UBND tỉnh cũng phấn đấu 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, huyện, xã có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến; trong đó, 100% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80% tại cấp sở, 40% tại cấp huyện và 30% tại cấp xã;
100% UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện cung cấp DVC chứng thực điện tử, tăng số lượng bản sao chứng thực điện tử so với năm 2023. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt tối thiểu 97%, mức độ hài lòng của người dân, DN về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 94%. Tối thiểu 97% phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến giải quyết TTHC được xử lý dứt điểm trong thời gian quy định; tỷ lệ người dân hài lòng về việc xử lý phản ánh kiến nghị đạt tối thiểu 93%.

Triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, DN
Để đạt được những mục tiêu cụ thể trên, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Đó là, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các TTHC; rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC; chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong quá trình giải quyết một TTHC hoặc nhóm TTHC liên thông; đẩy mạnh việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để xây dựng hoặc hoàn thiện DVC trực tuyến, tích hợp, cung cấp lên Cổng DVC quốc gia đối với các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết.
Đề xuất phương án liên thông, phương án phân cấp giải quyết TTHC trên cơ sở tạo thuận lợi cho người dân, phù hợp với năng lực quản lý, giải quyết của đơn vị, địa phương. Rà soát, dánh giá, phê duyệt các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có thể triển khai việc tiếp nhận và giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính;
Khai thác hiệu quả hệ thống thông tin, công khai, minh bạch, đồng bộ các thông tin liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC bao gồm quy định về TTHC, hồ sơ mẫu, tiến độ giải quyết hồ sơ, phản ánh kiến nghị liên quan, công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, DN trong giải quyết TTHC, cung cấp DVC tại các bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng DVC của tỉnh, trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương.
Kiện toàn Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa các cấp đảm bảo hoạt động hiệu quả theo Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng, trong đó trọng tâm là đảm bảo điều kiện triển khai nhiệm vụ số hóa hồ sơ TTHC, giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính, thanh toán không tiền mặt, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu về dân cư được kết nối trong quá trình giải quyết TTHC.
Xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho người dân và tổ chức. Đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để xây dựng hoặc hoàn thiện DVC trực tuyến. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ.
Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bảo hiểm xã hội, đất đai, hộ tịch... với Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh phục vụ việc giải quyết TTHC trên cơ sở hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương;
Tích hợp, công bố, công khai và đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống do các bộ, ngành triển khai cung cấp thuộc các lĩnh vực như: Đăng ký DN; quản lý đầu tư nước ngoài; giấy phép lái xe; giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô; hộ tịch điện tử; lý lịch tư pháp; đăng ký, cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh; xây dựng,... được đầy đủ, chính xác, thường xuyên trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chứng thực bản sao điện tử và sử dụng bản chứng thực điện tử trong giải quyết TTHC trực tuyến.
Triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, DN trong giải quyết TTHC. Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, DN trên Cổng DVC quốc gia, Tổng đài DVC 1022. Triển khai các phương án hỗ trợ DN như tổ chức đối thoại, chương trình hỗ trợ pháp lý cho DN giai đoạn đến năm 2025 để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của DN.
Trang Thư

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Save Conflict. Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang