Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023

(CTT-Đồng Nai) - Vào lúc 14 giờ 00 ngày 26/5/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023. Tham gia tiếp công dân với Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn của tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan và UBND huyện Nhơn Trạch; công dân được tiếp là Ông Nguyễn Minh Hoàng, địa chỉ: Số 42 đường Trần Phú, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì buổi tiếp công dân
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì buổi tiếp công dân
Tại buổi tiếp, công dân đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xem xét: Năm 2004, UBND huyện Nhơn Trạch cấp nhầm đất của ông cho bà Nguyễn Thị Hồng Lan; đến năm 2016, ông Hoàng được UBND huyện Nhơn Trạch cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là Giấy CNQSDĐ) nhưng ông phải nộp số tiền 97.750.000 đồng để chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn. Năm 2017, thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú (319B), UBND huyện Nhơn Trạch thu hồi đất của ông Hoàng nhưng không cấp tái định cư cho ông, lý do ông Hoàng còn diện tích 78,2m2 đất ở nông thôn; ông Hoàng không đồng ý và kiến nghị xem xét cấp tái định cư cho ông.
Đồng thời, ông Hoàng đề nghị UBND huyện Nhơn Trạch xin lỗi ông Hoàng công khai trên báo chí về việc cấp nhầm Giấy CNQSDĐ trước đây.

Theo ý kiến của UBND huyện Nhơn Trạch:
"- Về việc cấp Giấy CNQSDĐ:
Thửa đất số 147, tờ bản đồ địa chính số 31 xã Phước Thiền được UBND huyện Nhơn Trạch cấp Giấy CNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Hồng Lan năm 2004. Ngày 10/3/2016, UBND huyện Nhơn Trạch ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy CNQSDĐ số AA 073988 cấp ngày 18/8/2004 mang tên bà Nguyễn Thị Hồng Lan (lý do cấp không đúng đối tượng, vị trí thực tế sử dụng) để cấp lại cho ông Nguyễn Minh Hoàng thửa đất số 147, tờ bản đồ địa chính số 31 xã Phước Thiền, diện tích 147m2.
Theo Giấy xác nhận nguồn gốc đất số 42/GXN-UBND ngày 30/03/2016 của UBND xã Phước Thiền, diện tích đất của hộ ông Hoàng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú (319B) đoạn qua xã Phước Thiền là 53,4m2 đất ở nông thôn và 23,2m2 đất chênh lệch giữa bản đồ địa chính cũ và mới do ông Nguyễn Minh Hoàng quản lý, sử dụng.
Ngày 08/9/2016, UBND huyện Nhơn Trạch cấp Giấy CNQSDĐ số CD 583009 cho hộ ông Nguyễn Minh Hoàng đối với thửa đất số 194, tờ bản đồ địa chính số 31 xã Phước Thiền, diện tích 78,2m2 loại đất ở nông thôn (diện tích còn lại nằm ngoài dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú).

- Về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ:
Thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú (319B), UBND huyện Nhơn Trạch ban hành Quyết định số 6669/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Minh Hoàng diện tích 76,6m2 (gồm 53,4m2 đất ở và 23,2m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm) thuộc thửa đất số 147, tờ bản đồ địa chính số 31 xã Phước Thiền thành lập năm 2007 và ban hành Quyết định số 7252/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà, vật kiến trúc cho hộ ông Hoàng theo quy định.
- Về tái định cư: 
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh) quy định việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: “Diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Diện tích đất ở còn lại không phù hợp với quy hoạch để xây dựng nhà ở và người sử dụng đất đề nghị Nhà nước thu hồi và bồi thường hết phần diện tích đất ở còn lại đó. b) Đất ở còn lại sau thu hồi có hình thể đặc biệt không làm lại nhà ở được”; qua rà soát hồ sơ, sau khi thu hồi đất, hộ ông Hoàng còn lại diện tích 78,2m2 đất ở nông thôn thuộc thửa đất số 194, tờ bản đồ địa chính​ số 31 xã Phước Thiền (đã được UBND huyện Nhơn Trạch cấp Giấy CNQSDĐ số CD 583009 ngày 08/9/2016), hiện trạng đã xây dựng nhà cấp 4, do đó không đủ điều kiện cấp tái định cư. UBND huyện Nhơn Trạch đã có các Công văn số 9251/UBND-TD ngày 26/11/2019 và Công văn số 7733/UBND-TD ngày 21/9/2022 trả lời ông Nguyễn Minh Hoàng biết về nội dung trên.

- Về nội dung trong đơn đề ngày 22/02/2023 của ông Hoàng phản ánh trường hợp bà Nguyễn Thị Bé Mười bị thu hồi đất cùng dự án, sau khi thu hồi, hộ bà Mười còn diện tích 292,6m2 đất nhưng vẫn được cấp tái định cư: UBND huyện Nhơn Trạch sẽ kiểm tra, rà soát lại hồ sơ và trả lời ông Hoàng theo quy định".

Đại diện huyện Nhơn Trạch trình bày tại buổi tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh
Đại diện huyện Nhơn Trạch trình bày tại buổi tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh

Sau khi nghe công dân trình bày nội dung, ý kiến của các ngành, đơn vị tham dự tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận: Tại buổi tiếp công dân hôm nay, UBND huyện Nhơn Trạch đã đưa ra những căn cứ trong quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh) để trả lời cho ông Hoàng về lý do không cấp tái định cư cho ông Hoàng (diện tích đất ở còn lại vẫn phù hợp với quy hoạch để xây dựng nhà ở; Đất ở còn lại sau thu hồi không có hình thể đặc biệt). Ông Hoàng không còn thắc mắc về nội dung này;
Tuy nhiên, ông Hoàng thắc mắc về nội dung khác là yêu cầu UBND huyện Nhơn Trạch làm rõ việc thu hồi của ông Hoàng khi thực hiện dự án trước đây tại sao lại có diện tích 53,4m2 đất ở nông thôn và 23,2m2 đất trồng cây lâu năm, căn cứ quy định nào để ra số liệu trên. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nhơn Trạch kiểm tra, rà soát lại hồ sơ liên quan, căn cứ quy định của pháp luật, có văn bản trả lời đến ông Nguyễn Minh Hoàng biết trước ngày 10/6/2023. Sau khi nhận được văn bản trả lời của UBND huyện Nhơn Trạch, ông Hoàng có quyền thực hiện các quyền (khiếu nại, khởi kiện) tiếp theo của mình đối với vụ việc trên.​
Vụ việc nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Nhơn Trạch nên khi ông Hoàng đến liên hệ, đề nghị UBND huyện Nhơn Trạch tiếp, giải thích rõ ràng, đầy đủ nội dung, đúng quy định của pháp luật.

Thu Hằng

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang