Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Phạm Văn Quang (huyện Tân Phú)

Nội dung câu hỏi:

- Năm học 2022-2023 tôi được phân công dạy trực tiếp đến hết tháng 5/2023 dư 03 tiết theo tiêu chuẩn quy định và đã được chi trả tiền thừa giờ. Đến ngày 22/8/2023 tôi thực hiện theo kế hoạch 43/KH-THCS phải ôn tập, phụ đạo học sinh yếu kém thi lại, tôi dạy 04 tiết và đã hoàn thành nhiệm vụ đươc giao.

- Tôi đã yêu cầu Hiệu trưởng chi trả tiền phụ đạo cho học sinh yếu kém theo điều 19 quyết định số 29/2016/QD-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ký ngày 05 tháng 5 năm 2016.
 
- Đến nay ngày 20/9/2023 Hiệu trưởng trả lời trước hội nghị viên chức là không chi trả tiền cho tôi và 21 giáo viên được phân công tham gia theo kế hoạch số 43/KH-THCS của nhà trường.

- Nay tôi xin gửi câu hỏi trình bày sự việc của tôi là: Yêu cầu chi trả tiền của tôi là đúng hay sai? Không chi trả tiền của Hiệu trưởng trường THCS PHÚ BÌNH huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đúng hay sai và lý do vì sao? Tôi xin cam đoan nội dung trên là đúng sự thật. Rất mong nhận được trả lời!

*UBND huyện Tân Phú có ý kiến trả lời tại Công văn số 3116/UBND-NC ngày 12/10/2023 như sau:
 
I. Kết quả xác minh sự việc: 
a) Việc tổ chức ôn tập kiểm tra lại năm học 2022-2023 thực hiện Kế hoạch số 55/KH-THCS ngày 27/9/2022 của trường THCS Phú Bình về kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022 – 2023 và căn cứ kết quả học tập của học sinh năm học 2022- 2023, trường THCS Phú Bình đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 43/KH-THCS ngày 11/5/2023 về việc tổ chức phụ đạo, ôn tập cho học sinh phải kiểm tra lại trong hè năm học 2022 – 2023. Nhà trường đã phân công 22 giáo viên thực hiện giảng dạy ôn tập cho học sinh kiểm tra lại với thời gian ôn tập từ ngày 14/8 đến ngày 18/8/2023, trong đó ông Phạm Văn Quang được phân công dạy ôn tập môn Toán lớp 7 cho 05 học sinh kiểm tra lại với thời lượng là 4 tiết. 
b) Việc trả lời ý kiến của ông Phạm Văn Quang tại Hội nghị viên chức năm học 2023-2024 của trường THCS Phú Bình được tổ chức ngày 20/9/2023, ông Phạm Văn Quang có ý kiến với nội dung như sau: "Tôi đã thực hiện nghĩa vụ ôn tập và coi kiểm tra lại cho học sinh năm học 2022-2023 theo Kế hoạch số 43/KH-THCS do bà Lê Thị Uyên Phó Hiệu trưởng ký ban hành, vậy Tôi có được chi trả phụ cấp không”. Chủ tọa của Hội nghị thảo luận và thống nhất nội dung trả lời ông Phạm Văn Quang cụ thể như sau:

- Căn cứ Khoản 1, Điều 27 Thông tư số 32/2020/TT-BGDDT ngày 15/9/202 về ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì giáo viên phải thực hiện nhiệm vụ tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm hiệu quả giáo dục. 

- Căn cứ khoản 2, Điều 5 của Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về ban hành chế độ làm việc của giáo viên phổ thông. Cụ thể: “Thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học là 42 tuần, trong đó: a) 37 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học; b) 03 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ; c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới; d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học".
 
- Căn cứ Quyết định số 2111 QĐ-UBND ngày 15-8-2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành khung thời gian năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Công văn số 3328/SGD&ĐT-NV1 ngày 29/8/2022 về xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, thời gian thực hiện chương trình cấp Trung học cơ sở từ ngày 05/9/2022 đến ngày 20/5/2023 là 35 tuần. Như vậy, so với thời gian cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học 2022- 2023 của giáo viên chưa vượt quá 37 tuần.

- Căn cứ Điều 19 của Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định nội dung chi và mức chi đặc thù của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thì chỉ được phép chi cho việc dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém trong năm học. Kết quả xử lý, giải quyết Trường THCS Phú Bình đã thực hiện trả lời bằng Công văn số 17/CV-THCS ngày 30/9/2023 về trả lời câu hỏi của bạn đọc Phạm Văn Quang gửi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai theo yêu cầu tại Công văn số 2854/UBND-NC ngày 26/9/2023 của UBND huyện Tân Phú.

-Thực hiện Công văn số 290/PGD&ĐT-KH ngày 26/7/2023 của Phòng GD&ĐT huyện Tân Phú về hướng dẫn công tác chuẩn bị năm học 2023-2024, việc kiểm tra lại, xét lên lớp cho học sinh kiểm tra lại và rèn luyện trong hè hoàn thành từ ngày 21 đến 26/8/2013. Theo đó, thời gian ôn tập kiểm tra lại theo Kế hoạch số 43/KH-THCS ngày 11/5/2023 của Trường THCS Phú Bình là thời gian giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị năm học mới 2023-2024, thực hiện nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công và không thuộc thời gian của năm học 2022-2023. 
Vì vậy, Nhà trường không thực hiện chi trả tiền tăng giờ theo Điều 19 của Quyết định 29/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai.
CTTĐT

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Save Conflict. Your changes conflict with those made concurrently by another user. If you want your changes to be applied, click Back in your Web browser, refresh the page, and resubmit your changes.Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang