Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2019 của Sở Công Thương

Ngày 26/12/2018, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 299/QĐ-SCT về việc công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước – chi ngân sách địa phương năm 2019 của Sở Công Thương.

Theo đó, công bố công khai số liệu ngân sách năm 2019 cho cơ quan Sở Công Thương và các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Công Thương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp, trưởng các phòng thuộc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.
Vân Anh

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI


Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"


ipv6 ready