Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kế hoạch khảo sát để hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ngày 29/11/2018, Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch khảo sát để hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc giao Thanh tra Chính phủ khảo sát, tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhằm hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, ngày 29/11/2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch 2107/KH-TTCP để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình.
Nhằm thu thập thêm thông tin phục vụ cho việc hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, bảo đảm tính toàn diện, hiệu quả và khả thi của Chỉ thị; ngày 29/11/2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch 2107/KH-TTCP về Khảo sát để hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Theo đó, nội dung khảo sát gồm 03 nội dung:
Thứ nhất, khảo sát ý kiến đối với các nội dung chủ yếu của Dự thảo Chỉ thị và các vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng Dự thảo Chỉ thị.
Đối với nội dung này sẽ tiến hành khảo sát đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 địa phương bằng Phiếu khảo sát.
Thứ hai, khảo sát kinh nghiệm, bài học, sáng kiến về phòng, chống tham nhũng vặt và ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Đối với nội dung này sẽ tiến hành đề nghị Bộ Công an và Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng bằng văn bản về những kinh nghiệm, bài học thực tiễn, sáng kiến về phòng, chống tham nhũng vặt và ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên một số lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả tích cực như trong lĩnh vực hoạt động của cảnh sát giao thông và hoạt động khám, chữa bệnh.
Thứ ba, khảo sát về những vướng mắc, khó khăn về thể chế, chính sách và việc tổ chức thực hiện khi triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nêu trong Dự thảo Chỉ thị.
Đối với nội dung này Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức đoàn khảo sát làm việc trực tiếp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những vướng mắc, khó khăn về thể chế, chính sách và việc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể nêu trong Dự thảo Chỉ thị.
Nguồn: Thanh tra tỉnh

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI


Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"


ipv6 ready