Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2019

Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4620/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ tưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ tướng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.
Đính kèm: Quyết định số 4620/QĐ-UBND-2018.

Như Quỳnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready