Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(CTT-Đồng Nai)- Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước chủ trì hội nghị.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước kết luận hội nghị.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước kết luận hội nghị.

Những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh là, tiếp tục theo dõi triển khai và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 08-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), nhất là các nhóm nhiệm vụ do Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu thực hiện. Đến nay, việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện toàn diện, đồng bộ với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trở thành việc làm quan trọng và thường xuyên với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, ngày càng thực chất, tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống chính trị tỉnh.

Bên cạnh đó, đã dự và giám sát sinh hoạt thường kỳ năm 2024 tại 10 chi bộ. Qua đó kịp thời góp ý, hướng dẫn các cấp ủy chấn chỉnh, cải tiến hình thức, đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, đảm bảo theo Quy định số 137-QĐ/TW ngày 1-12-2023 của Ban Bí thư Trung ương.
Đối với Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh, tham mưu ban thường vụ cấp ủy phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp. Trong 6 tháng đầu năm, đã tham mưu phê duyệt 1.101 lượt cán bộ bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy cơ sở và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030; 308 lượt cán bộ bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý các phòng, ban cấp huyện và tương đương.

Đồng thời tích cực thực hiện công tác phát triển đảng viên mới. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp hơn 1 ngàn đảng viên. Hiện nay, toàn đảng bộ tỉnh có 89.560 đảng viên.
Để thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập 3 tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đào Văn Phước đề nghị, từ nay đến cuối năm, ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm và cả nhiệm kỳ để xem nội dung gì chưa thực hiện xong hoặc thực hiện đạt kết quả chưa cao thì cố gắng hoàn thành trong năm nay để sang năm, tập trung cho đại hội Đảng các cấp.

Các nơi còn thiếu cấp ủy, kịp thời tham mưu kiện toàn ngay, trừ những nơi có khó khăn về nhân sự. Vì theo quy định của Đảng, trước đại hội 6 tháng là không kiện toàn cấp ủy nữa. Đồng thời rà soát lại các quy hoạch. Thẩm tra xác minh, kết luận lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên đúng quy định. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Đối với tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, ban tổ chức các cấp nghiên cứu kỹ Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội đảm bảo đúng quy định.
Dương An

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang