Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Trả lời câu hỏi của bạn đọc: Mai Văn Bang và Nguyễn Thị Hòa

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND tỉnh Đồng Nai. Thông tư bộ giáo dục đã ra từ tháng 4/2021, đến nay hơn 2 năm, huyện Xuân Lộc vẫn chưa có quyết định, chưa chuyển lương mới cho giáo viên toàn huyện. Trong khi các huyện khác đã làm rồi, chuyển lương rồi… giáo viên trong huyện đã đợi lương mới hơn 2 năm rồi vẫn chưa giải quyết. Kính mong UBND cho câu trả lời để đảm bảo quyền lợi của giáo viên ở huyện Xuân Lộc.

*UBND huyện Xuân Lộc có ý kiến trả lời tại Công văn số 539/BC-UBND ngày 06/9/2023 như sau:
 
Sau khi nhận được Hướng dẫn số 1278/HD-SGDĐT ngày 30/3/2021 của Sở Giáo dục và Đạo tạo về hướng dẫn việc bổ nhiệm, xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các đơn vị trường học lập hồ sơ bổ nhiệm, xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Tuy nhiên, trong quá trình các đơn vị trường học đang tổng hợp danh sách, lập hồ sơ thì UBND huyện nhận được văn bản đề nghị góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm các văn bản: Công văn số 5555/BNV-CCVC ngày 05/11/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập; Thông báo số 324/TB-VPCP ngày 03/12/2021 của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc khẩn trương rà soát để sửa đổi các Thông tư số: 01, 02, 03 , 04/2021/TT-BGDĐT; Công văn số 74/NGCBQLGD-CSNGCB ngày ​26/01/2022 của Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về việc lấy ý kiến giáo viên về một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Công văn số 2124/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04. Do đó, việc lập hồ sơ bổ nhiệm, xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn huyện tạm ngưng để chờ Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01, 02, 03 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến ngày 14/4/2023 Bộ Giáo dục và Đào Tạo ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT, 02/2023/TT-BGDĐT, 03/2023/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Tại khoản 1, Điều 5, quy định Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2023; tại khoản 13, Điều 5 quy định: việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập phải được hoàn thành và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong vòng 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
 
Thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo, UBND huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ lập hồ sơ bổ nhiệm, xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn huyện. Ngày 28/8/2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3028/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường công lập trực thuộc UBND huyện và đang tổ chức triển khai thực hiện.
CTTĐT

Atlas tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Chính phủ

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "CTT-Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn" khi ​phát hành lại thông tin từ các nguồn này.​

ipv6 ready

Chung nhan Tin Nhiem Mang