Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tiếp tục phát huy vai trò tín dụng chính sách hỗ trợ người dân vươn lên

TTĐT - Ngày 22-9, tại Nhà hàng Sen Vàng, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP về triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Sơn Hùng; Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải đã tham dự hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, để hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục phát triển bền vững, các sở ngành, các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40 ngày 22-11-2014 của Ban bí thư trung ương Đảng và Chỉ thị số 14 của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tuyên truyền để người dân hiểu đúng về tín dụng chính sách. Lồng ghép các hoạt động khuyến lâm, khuyến nông nhằm giúp người vay vốn sử dụng tiền vay có hiệu quả. Các địa phương chủ động bố trí đủ nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm chủ động nguồn cho vay. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực, đảm bảo thực hiện đúng quy định trong quá trình cho vay, vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và có tính nhân văn sâu sắc. Qua đó đã​ góp phần chăm lo cho người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội, tạo điều kiện để người nghèo và đối tượng chính sách có vốn để sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng sống, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.

Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải khen thưởng cho cá nhân, tập thể của tỉnh Đồng Nai
Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải khen thưởng cho cá nhân, tập thể của tỉnh Đồng Nai

Trong 20 năm qua, toàn tỉnh có 612,8 ngàn lượt gia đình được tiếp cận vốn chính sách với tổng số tiền gần 11,5 ngàn tỷ đồng. Số tiền vay bình quân tăng từ 2,9 triệu đồng/hộ vào năm 2002 lên 43,3 triệu đồng/hộ vào năm 2022. Nguồn vốn đã góp phần giúp gần 86 ngàn lượt hộ nghèo thoát ngưỡng nghèo. Duy trì và tạo việc làm cho gần 122 ngàn lao động. Đồng thời, vốn chính sách đã hỗ trợ xây dựng hơn 336 ngàn công trình nước sạch, nhà vệ sinh, giúp cho 88 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Đặc biệt, trong thời gian tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phục hồi kinh tế xã hội, vốn vay chính sách đã hỗ trợ cho ​các doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động nhằm vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra…

Nguyễn Vân

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251).3847292.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai" hoặc "www.dongnai.g​ov.vn"

ipv6 ready