Thứ 2, Ngày 10/7/2016

Lấy ý kiến nhân dân

Cập nhật 20/09/2016 10:00
Xem với cỡ chữ

Lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo văn bản QPPL

Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

I. NHỮNG DỰ THẢO ĐANG THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN

1. ​Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/8/2018 đến ngày 30/09/2018.

2. ​Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 31/8/2018 đến ngày 31/9/2018.

3. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 06/9/2018 đến ngày 06/10/2018.

4. Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện thủ tục hành chính liên thông về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Quy chế.
Thời hạn lấy ý kiến từ ngày 22/9/2018 đến ngày 22/10/2018.

5. Dự thảo danh sách các tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2017. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 25/09/2018 đến ngày 08/10/2018.

6. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác xử lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự đối với hành vi vi phạm về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/9/2018 đến ngày 26/10/2018.

7. Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt giá thóc làm căn cứ tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay thóc năm 2018.

- Dự thảo Quyết định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/10/2018 đến ngày 02/11/2018.

8. Dự thảo Phương án giá và Quyết định ban hành đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư số 16/2017/BTNMT ngày 25/7/2017. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/10/2018 đến ngày 04/11/2018.

Các cá nhân, tổ chức có thể đóng góp ý kiến trực tiếp về dự thảo các VBQPPL trên tại đường dẫn sau đây: Góp ý.

II. NHỮNG DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN

- Những dự thảo VBQPPL đã hết hạn trong năm 2017: Tải về.

- Những dự thảo VBQPPL đã hết hạn trong năm 2018:

1. Dự thảo Quyết định về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày Thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 06/12/2017 đến ngày 06/01/2018.

2. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/12/2017 đến 14/01/2018.

3. Dự thảo Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/12/2017 đến ngày 20/01/2018.

4. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/01/2018 đến ngày 04/02/2018.

5. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 05/01/2018 đến ngày 05/02/2018.

6. Dự thảo Quyết định ban hành quy định trình tự thủ tục đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/01/2018 đến ngày 26/02/2018.

7. Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 06/02/2018 đến ngày 06/03/2018.

8. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tại Khu xã hội - Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai trong thời gian tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 28/02/2018 đến ngày 28/03/2018.

9. Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 01/03/2018 đến ngày 01/04/2018.

10. Dự thảo Nghị quyết Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 01/03/2018 đến ngày 01/04/2018.

11. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chính sách, tiêu chuẩn và trình tự thủ tục giải quyết tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/03/2018 đến ngày 02/04/2018.

12. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 05/03/2018 đến ngày 05/04/2018.

13. Dự thảo Quyết định về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 09/03/2018 đến ngày 09/04/2018.

14. Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyện vọng trên địa bàn tỉnh. Tải về​.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/03/2018 đến ngày 16/04/2018.

15. Dự thảo Nghị quyết Quy định về chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với nghệ sĩ và viên chức thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống và Đoàn Ca múa nhạc Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/03/2018 đến ngày 15/04/2018.

16. Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/03/2018 đến ngày 16/04/2018.

17. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/3/2018 đến ngày 20/4/2018.

18. Dự thảo Nghị quyết Quy định thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi tài liệu tài chính – ngân sách phục vụ kỳ họp định kỳ của Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp; biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và cơ quan kế hoạch để thực hiện các báo cáo tài chính – ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình​.
- Dự thảo Nghị quyết​.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/03/2018 đến ngày 21/04/2018.
19. Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Trung tâm hành chính công) các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
- Dự thảo Đề án.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/03/2018 đến ngày 21/04/2018.

20. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020. Tài liệu bao gồm:

- Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 của UBND tỉnh.
- Báo cáo thuyết minh về việc đề nghị ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020 của UBND tỉnh.
- Báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020; bản chụp ý kiến góp ý.
- Thông báo kết luận (thay biên bản) cuộc họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh mở rộng về việc thống nhất dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.
- Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020.
- Tài liệu tham khảo về quy định chuẩn nghèo đa chiều của các tỉnh lân cận (thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, và chuẩn nghèo hiện tại của Đồng Nai).
File Tài liệu.
- Báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/03/2018 đến ngày 21/04/2018.

21. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/03/2018 đến ngày 30/04/2018.

22. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/4/2018 đến ngày 02/5/2018.

23. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/4/2018 đến ngày 04/5/2018.

24. Dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Nghị quyết.

- Dự thảo Quy định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 10/4/2018 đến ngày 10/5/2018.

25. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 18/4/2018 đến ngày 18/5/2018.

26. Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về Đề án tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Tờ trình.

- Dự thảo Nghị quyết.

- Dự thảo Đề án.

- Dự thảo định mức hoạt động của Trung tâm, nhà văn hóa.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 18/4/2018 đến ngày 18/5/2018.

27. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp và thời hạn phối hợp thẩm định, giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Quyết định.

- Dự thảo Quy định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/4/2018 đến ngày 21/5/2018.

28. Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Tờ trình.

- Dự thảo Quyết định.

- Dự thảo Quy định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/4/2018 đến ngày 21/5/2018.

̉29. Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Quyết định.

- Dự thảo Quy chế.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 3/5/2018 đến ngày 3/6/2018.

30. Dự thảo danh sách các cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018.  Tải về.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 3/5/2018 đến ngày 14/5/2018.

31. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Quyết định.

- Dự thảo Quy chế.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/05/2018 đến ngày 04/6/2018.

32. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Khung giá tính thuê Tài Nguyên.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 09/05/2018 đến ngày 09/6/2018.

33. Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2020. Tài liệu bao gồm:
- Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2020 của UBND tỉnh.
- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020.
- Tờ trình số 3870/TTr-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh kèm Báo cáo thuyết minh.
- Công văn số 305/HĐND-VP ngày 04/5/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Tài liệu tham khảo về quy định chuẩn nghèo đa chiều của các tỉnh lân cận (thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, và chuẩn nghèo hiện tại của Đồng Nai).
File tài liệu.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 04/5/2018 đến ngày 04/6/2018.

34. Dự thảo Quyết định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 10/5/2018 đến ngày 10/6/2018.

35. Dự thảo danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2017. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/5/2018 đến ngày 25/5/2018.

36. Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ 16/5/2018 đến ngày 16/6/2018.

37. Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi khoản 1 Điều 11 Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành tại Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai). Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi khoản 1 Điều 11 Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành tại Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai)
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/5/2018 đến ngày 16/6/2018.

38. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/5/2018 đến ngày 16/6/2018.

39. Dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Phương án giá.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 16/5/2018 đến ngày 16/6/2018.

40. Dự thảo Nghị quyết thông qua Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
- Dự thảo Nghị quyết.
- File tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 18/5/2018 đến ngày 18/6/2018.

41. Dự thảo danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2017. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 18/5/2018 đến ngày 27/5/2018.

42. Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chí đánh giá chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 22/5/2018 đến ngày 22/6/2018.

43. Dự thảo Danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2017. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/05/2018 đến ngày 5/06/2018.
44. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên Đài Truyền thanh cấp huyện thuộc tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
- Dự thảo Báo cáo.
- Dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 31/5/2018 đến ngày 31/6/2018.

45. Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 31/5/2018 đến ngày 31/6/2018.

46. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 29/05/2018 đến ngày 29/06/2018.

47. Dự thảo Nghị quyết Bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 của tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Tờ trình.
- Dự thảo Nghị quyết.
- File tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 1/6/2018 đến ngày 30/6/2018.

48. Dự thảo Nghị quyết về bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 của tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Nghị quyết.
- Dự thảo Tở trình.
- Dự thảo Báo cáo.
- File tài liệu.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018.

49. Dự thảo Danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2017. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 12/6/2018 đến ngày 18/6/2018.

50. Dự thảo các Đề án điều chỉnh, nâng cấp, thành lập đơn vị hành chính cấp xã. Tải về.. Dự thảo các Đề án điều chỉnh, nâng cấp, thành lập đơn vị hành chính cấp xã. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 13/6/2018 đến ngày 13/7/2018.

51. Dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá khai thác dữ liệu trực tuyến trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Thuyết minh phương án giá.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 26/6/2018 đến ngày 26/7/2018.

52. Dự thảo Đề án thành lập 05 phường thuộc Thị xã Long Khánh trên cơ sở nguyên trạng diện tích, dân số 05 xã: Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen và thành lập Thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 27/06/2018 đến ngày 27/07/2018.

53. Dự thảo Quyết định về việc phê duyệt mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo nghề trình độ sơ cấp đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/6/2018 đến ngày 30/7/2018.

54. Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi khoản 1 Điều 11 Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai).
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến ngày 10/7/2018 đến ngày 10/8/2018.

55. Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 11/7/2018 đến ngày 11/8/2018.

56. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư, thiết kế, dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngoài vốn đầu tư công; trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình và an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Tờ trình.
Dự thảo Quyết định.
Dự thảo Quy định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 12/7/2018 đến ngày 12/8/2018.

57. Dự thảo Quyết định về ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 19/7/2018 đến ngày 19/8/2018.

58. Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Lễ, Tết truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo tờ trình.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 19/7/2018 đến ngày 19/8/2018.

59. Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy chế.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/7/2018 đến ngày 21/8/2018.

60. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai.
Dự thảo Quyết định.
- Dự thảo Quy định.
- File tài liệu
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 1/8/2018 đến ngày 1/9/2018.

61. Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về 1 số chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh ĐN. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 2/8/2018 đến ngày 2/9/2018.

62. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tải về.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/8/2018 đến 02/9/2019.

63. Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về tố chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 3/8/2018 đến ngày 3/9/2018.

64. Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 08/8/2018 đến ngày 08/9/2018.

65. Dự thảo Quyết định về việc điều chỉnh phụ lục tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
-Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 11/8/2018 đến ngày 11/9/2018.

66. Dự thảo Quyết định sửa đổi Điều 9 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy Đồng Nai và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/8/2018 đến ngày 15/9/2018.

67. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Dự thảo Nghị quyết.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15/08/2018 đến ngày 15/9/2018.

68. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Quyết định.

- Dự thảo Quy định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/8/2018 đến ngày 21/9/2018.

69. Dự thảo Quyết định quy định chi tiết nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Quyết định.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21/8/2018 đến ngày 21/9/2018.

70. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Dự thảo Quyết định.

- Dự thảo Quy định.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 29/8/2018 đến ngày 29/9/2018.

 

Một cửa điện tử

10/07/2016 Tỉnh đã giải quyết
95%
Hồ sơ đúng hạn

Văn bản qua mạng

Đến ngày 10/07/2016 Tỉnh đã trao đổi
1.301.993
Văn bản qua mạng

Tổng đài 1022

Đến ngày
10/07/2016
99,68%
Đã xử lý

atlas tỉnh đồng nai

Thư viện hình ảnh

Văn miếu Trấn Biên về đêm
Đá ba chồng Định Quán
Cầu Ghềnh
Văn miếu Trấn Biên
Khu Du lich Buu Long
UBND tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập

cổng thông tin điện tử tỉnh đồng nai

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3827555; Fax: (0251).3827569; Email: dona-ict@dongnai.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Đồng Nai' hoặc 'www.dongnai.gov.vn' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.